Fågeltornskampen 2024

Slutrapport

Foto: Leonardsbergs fågeltorn. Foto: Robert Petersen.

Farhultstornet tar hem 2024 års Fågeltornskamp!
Laget Farhultsviken i tornet vid Farhult i Skälderviken tar hem årets Fågeltornskamp. Såvitt undertecknade kan minnas är detta lag debutanter som sopar banan med resten av de svenska tornen! Med en bra mix av småfågel, änder, vadare och rovfåglar kryddat med några nysvenska arter som toppskarv och svarthakad buskskvätta så blir man Fågeltornsmästare 2024. Hela 109 arter noterades och det är första gången ett skånskt torn hamnar i topp. Näst bästa torn blev Trönninge ängars nya torn utanför Halmstad med 103 arter. Förra årets både svenska och nordiska mästartorn, Hångersudde vid Hornborgasjön, fick nöja sig med en hedersam delad fjärdeplats tillsammans med Södra Lundtornet vid Ottenby. Däremellan hamnade tornet i Svensksundsviken i Östergötland på en tredjeplats, ett torn som brukar ligga med bland de torn där flest fågelarter ses.

Det är flera nya torn med lag som tillkommit i årets kamp och det innebär att vi för första gången har så många som 99 deltagande lag och torn! Nästa år blir det fler än 100, eller hur?

men, våra vänner i öster är åter Fågeltornsmästare i Norden!
BirdLife Finlands torn “Pyhäjoki Parhalahti fishing harbour situated on west coast between Kokkola (Gamla Karleby) and Oulu (Uleåborg)” lyckades få se 122 arter. Det är det högsta antal någonsin som noterats i det finska ”Battle of Towers” som har en betydligt längre historia än vår motsvarande Fågeltornskamp.

Vidare måste sägas, att det är runt 300 deltagande fågeltorn i Finland och av den uppslutningen måste vi ödmjukt imponeras! Från Danmark har vi i skrivande stund endast rapport om16 deltagande fågeltorn men inte några antalsuppgifter. Kompletterande rapport kommer på måndag. 

 

Stort tack till alla som kampade och kämpade.  Vi misstänker att de flesta av er redan ser fram emot nästa års Fågeltornskamp!

Anders Lundquist & Kajsa Grebäck

Antal deltagare


475

Antal besökare


826

Antal lag


99

Arter observerade


190

I mobilen - swipa tabellen för att se hela. Klicka på lagets namn för att få mer info.

Top 10 Visa samtliga
ArterLag TornVar
109 Farhultsviken Farhultstornet Höganäs - Skåne
103 Trönninge träskväktare Nya plattformen, Trönninge ängar Halmstad - Halland
102 Sundarna Svensksundsvikens fågeltorn Norrköping - Östergötland
102 Lunkan Södra Lundtornet Mörbylånga - Öland
101 Hångersudde Hornborgasjön Hångersudde Falköping - Västergötland
100 Team Fysingen Fågeltornet, Fysingen Sigtuna - Uppland
99 Leonardsberg Leonardsbergs fågeltorn Norrköping - Östergötland
96 Team Norsa Norsa Köping - Västmanland
92 Team Norduppland Ledskär Tierp - Uppland
92 Osetgubbarna med bihang Venastugan Örebro - Närke

Antal lagArt
99Ringduva
99Kråka
99Gräsand
98Sädesärla
98Grågås
96Fiskmås
95Ormvråk
95Skrattmås
95Koltrast
95Knipa
94Stare
94Talgoxe
93Lövsångare
93Kaja
93Bofink
93Blåmes
92Sävsparv
92Trana
89Ladusvala
89Kricka
88Korp
88Häger
87Kanadagås
87Tofsvipa
86Gråtrut
85Brun kärrhök
85Skata
83Större hackspett
79Grönbena
77Steglits
76Storskarv
76Sångsvan
75Fisktärna
75Fiskgjuse
75Havsörn
74Svarthätta
73Storskrake
73Enkelbeckasin
72Grönfink
72Vigg
70Taltrast
69Sånglärka
67Ängspiplärka
66Lärkfalk
65Gluttsnäppa
61Rödhake
60Sparvhök
60Skogsduva
60Svartvit flugsnappare
60Tornfalk
60Ärtsångare
60Gulärla
59Buskskvätta
59Skedand
57Gröngöling
57Knölsvan
57Trädpiplärka
57Skäggdopping
56Snatterand
55Nötväcka
54Sävsångare
54Vitkindad gås
53Björktrast
53Gök
52Sothöna
52Bläsand
52Drillsnäppa
51Brushane
51Rödbena
50Stenskvätta
50Grönsiska
49Tamduva
47Gulsparv
46Pilfink
46Hämpling
45Havstrut
45Skogssnäppa
43Gransångare
41Glada
41Strandskata
39Storspov
39Hussvala
36Storlom
35Dvärgmås
35Svartsnäppa
34Dubbeltrast
33Rördrom
31Silvertärna
31Törnsångare
30Nötskrika
30Rödstjärt
30Silltrut
29Småskrake
29Ljungpipare
29Rödvingetrast
28Näktergal
28Gärdsmyg
28Spillkråka
28Mindre hackspett
27Vattenrall
27Stjärtand
25Mindre strandpipare
25Fasan
24Årta
24Stenknäck
23Trädkrypare
23Järnsparv
21Småspov
20Duvhök
20Pilgrimsfalk
20Grönsångare
20Kungsfågel
20Göktyta
20Domherre
19Rörsångare
19Gråsparv
19Bläsgås
19Entita
18Blå kärrhök
18Brunand
17Skräntärna
16Större strandpipare
16Sjöorre
16Stjärtmes
16Råka
15Gravand
14Svartmes
14Ejder
13Törnskata
13Svarttärna
12Skäggmes
12Gråhakedopping
12Stenfalk
11Svarthakedopping
11Backsvala
10Spetsbergsgås
10Svärta
10Sädgås
9Bergand
8Skärfläcka
8Fjällvråk
7Bergfink
7Mosnäppa
7Gråsiska
7Kentsk tärna
7Mindre korsnäbb
6Myrspov
6Orre
6Salskrake
6Trädlärka
6Grå flugsnappare
6Rörhöna
5Brunglada
5Turkduva
5Smådopping
5Bivråk
5Småtärna
5Blåhake
4Rödspov
4Forsärla
4Vassångare
3Labb
3Alfågel
3Gråspett
3Svarthalsad dopping
3Gräshoppsångare
2Vaktel
2Kattuggla
2Sidensvans
2Ängshök
2Kärrsnäppa
2Jorduggla
2Skärsnäppa
2Tordmule
1Hornuggla
1Gulhämpling
1Nötkråka
1Mindre flugsnappare
1Roskarl
1Tornseglare
1Tofsmes
1Halsbandsflugsnappare
1Dammsnäppa
1Lappsparv
1Kustsnäppa
1Dvärgbeckasin
1Kungsörn
1Mindre sångsvan
1Kustpipare
1Prutgås

Antal lagArt
2Stare
2Strandskata
2Bofink
2Ringduva
2Ärtsångare
2Småskrake
2Blåmes
2Storskarv
2Silltrut
2Kråka
2Större hackspett
2Koltrast
2Knipa
2Storskrake
2Svarthätta
2Gravand
2Rödhake
2Ladusvala
2Sädesärla
2Hussvala
2Talgoxe
2Gråtrut
2Gräsand
2Fisktärna
2Vitkindad gås
2Skrattmås
2Lövsångare
2Rödstjärt
2Grågås
2Knölsvan
2Pilfink
2Hämpling
2Gransångare
2Gulärla
2Fiskmås
2Snatterand
2Grönfink
2Nötväcka
2Havstrut
2Häger
1Buskskvätta
1Småtärna
1Ängspiplärka
1Korp
1Björktrast
1Fiskgjuse
1Gök
1Trana
1Rörsångare
1Ejder
1Göktyta
1Kentsk tärna
1Havsörn
1Skäggdopping
1Ormvråk
1Mindre strandpipare
1Gluttsnäppa
1Storspov
1Gärdsmyg
1Sothöna
1Sävsparv
1Glada
1Sparvhök
1Skärfläcka
1Bergand
1Skedand
1Skogsduva
1Sjöorre
1Kaja
1Näktergal
1Törnsångare
1Gröngöling
1Silvertärna
1Alfågel
1Skata
1Gulsparv
1Stenskvätta
1Tamduva
1Vigg
1Trädkrypare
1Turkduva
1Pilgrimsfalk
1Tofsvipa
1Rödbena
1Fasan
1Brun kärrhök
1Råka
1Spillkråka
1Svärta
1Taltrast
1Steglits
1Småspov
1Kanadagås
1Tornfalk
1Gråhakedopping
1Storlom
1Kricka
1Tordmule

Antal lagArt
4Stare
4Taltrast
4Steglits
4Kanadagås
4Tornfalk
4Bofink
4Ringduva
4Ärtsångare
4Blåmes
4Storskarv
4Silltrut
4Kråka
4Större hackspett
4Koltrast
4Knipa
4Svarthätta
4Stenskvätta
4Skrattmås
4Lövsångare
4Sävsparv
4Ladusvala
4Kaja
4Sädesärla
4Hussvala
4Talgoxe
4Gråtrut
4Gräsand
4Sparvhök
4Grågås
4Ormvråk
4Fiskmås
4Korp
4Grönfink
4Havstrut
4Häger
3Trana
3Fiskgjuse
3Hämpling
3Knölsvan
3Pilfink
3Ejder
3Enkelbeckasin
3Havsörn
3Gransångare
3Rödstjärt
3Gröngöling
3Skogsduva
3Rödhake
3Stenknäck
3Vitkindad gås
3Trädpiplärka
3Storskrake
3Skata
3Vigg
3Strandskata
3Buskskvätta
3Svartvit flugsnappare
2Duvhök
2Drillsnäppa
2Pilgrimsfalk
2Tofsvipa
2Småskrake
2Gravand
2Vattenrall
2Brun kärrhök
2Gulsparv
2Skogssnäppa
2Sångsvan
2Gråsiska
2Nötskrika
2Lärkfalk
2Grönsiska
2Gärdsmyg
2Törnskata
2Göktyta
2Sånglärka
2Gök
2Björktrast
2Skedand
2Gulärla
2Ängspiplärka
2Nötväcka
1Ängshök
1Snatterand
1Skäggdopping
1Järnsparv
1Gräshoppsångare
1Mindre strandpipare
1Gluttsnäppa
1Domherre
1Rörsångare
1Vaktel
1Sothöna
1Grönsångare
1Silvertärna
1Dubbeltrast
1Törnsångare
1Grönbena
1Stenfalk
1Glada
1Rödvingetrast
1Större strandpipare
1Tamduva
1Labb
1Skäggmes
1Fjällvråk
1Gråsparv
1Grå flugsnappare
1Fasan
1Spillkråka
1Forsärla
1Turkduva
1Rödbena
1Bläsand
1Gråhakedopping
1Rörhöna
1Dvärgmås
1Mindre hackspett
1Brushane
1Storlom
1Kricka

Antal lagArt
2Svartvit flugsnappare
2Stare
2Storlom
2Kricka
2Steglits
2Småspov
2Kanadagås
2Tornfalk
2Bofink
2Ringduva
2Brun kärrhök
2Skata
2Blåmes
2Vigg
2Knipa
2Tofsvipa
2Kråka
2Större hackspett
2Skogssnäppa
2Rödhake
2Rödvingetrast
2Fisktärna
2Skrattmås
2Lövsångare
2Sävsparv
2Kaja
2Sädesärla
2Talgoxe
2Gråtrut
2Gräsand
2Grågås
2Ormvråk
2Gluttsnäppa
2Trana
2Fiskmås
2Björktrast
2Grönfink
2Nötväcka
2Ladusvala
1Skedand
1Grönbena
1Buskskvätta
1Ängspiplärka
1Orre
1Häger
1Fiskgjuse
1Snatterand
1Korp
1Järnsparv
1Enkelbeckasin
1Havsörn
1Gransångare
1Gulärla
1Svartsnäppa
1Grönsångare
1Gärdsmyg
1Storspov
1Sothöna
1Knölsvan
1Sånglärka
1Pilfink
1Skäggdopping
1Sparvhök
1Rödstjärt
1Grönsiska
1Rördrom
1Lärkfalk
1Dubbeltrast
1Gröngöling
1Sädgås
1Silvertärna
1Sångsvan
1Gråspett
1Tamduva
1Koltrast
1Bläsand
1Rödbena
1Storskrake
1Svarthätta
1Gulsparv
1Trädpiplärka
1Stenskvätta
1Gråsparv
1Storskarv
1Stjärtmes
1Spillkråka
1Forsärla
1Ärtsångare
1Småskrake
1Spetsbergsgås
1Drillsnäppa
1Strandskata
1Taltrast
1Brushane

Antal lagArt
1Buskskvätta
1Svartvit flugsnappare
1Stare
1Kricka
1Taltrast
1Steglits
1Kanadagås
1Tornfalk
1Bofink
1Ringduva
1Ärtsångare
1Brun kärrhök
1Skata
1Blåmes
1Storskarv
1Silltrut
1Tofsvipa
1Kråka
1Större hackspett
1Koltrast
1Knipa
1Svarthätta
1Gulsparv
1Trädpiplärka
1Tamduva
1Rödhake
1Vitkindad gås
1Skrattmås
1Lövsångare
1Sävsparv
1Sångsvan
1Ladusvala
1Kaja
1Gröngöling
1Sädesärla
1Nötskrika
1Talgoxe
1Gråtrut
1Rördrom
1Lärkfalk
1Gräsand
1Sparvhök
1Rödstjärt
1Skräntärna
1Grågås
1Sävsångare
1Sothöna
1Knölsvan
1Sånglärka
1Pilfink
1Ormvråk
1Hämpling
1Rörsångare
1Trana
1Fiskmås
1Fiskgjuse
1Korp
1Björktrast
1Grönfink
1Nötväcka
1Havstrut
1Häger

Antal lagArt
1Buskskvätta
1Svartvit flugsnappare
1Stare
1Storlom
1Kricka
1Duvhök
1Steglits
1Kanadagås
1Tornfalk
1Bofink
1Drillsnäppa
1Ringduva
1Ärtsångare
1Brun kärrhök
1Skata
1Blåmes
1Stjärtmes
1Tofsvipa
1Bläsand
1Kråka
1Större hackspett
1Koltrast
1Vigg
1Knipa
1Svarthätta
1Gulsparv
1Entita
1Stenskvätta
1Skogssnäppa
1Rödvingetrast
1Stenknäck
1Fisktärna
1Skrattmås
1Lövsångare
1Sävsparv
1Sångsvan
1Ladusvala
1Skogsduva
1Grönbena
1Kaja
1Dubbeltrast
1Törnsångare
1Gröngöling
1Sädesärla
1Blå kärrhök
1Talgoxe
1Lärkfalk
1Gräsand
1Sparvhök
1Grågås
1Sothöna
1Sånglärka
1Pilfink
1Ormvråk
1Gluttsnäppa
1Hämpling
1Enkelbeckasin
1Trana
1Fiskmås
1Gök
1Korp
1Björktrast
1Grönfink
1Nötväcka
1Häger

Antal lagArt
3Kricka
3Strandskata
3Brushane
3Kanadagås
3Stare
3Drillsnäppa
3Ringduva
3Råka
3Svärta
3Ärtsångare
3Småskrake
3Fasan
3Brun kärrhök
3Skata
3Gravand
3Storskarv
3Silltrut
3Tofsvipa
3Bläsand
3Rödbena
3Kråka
3Koltrast
3Vigg
3Knipa
3Storskrake
3Stenskvätta
3Större strandpipare
3Vitkindad gås
3Glada
3Skrattmås
3Sävsparv
3Ladusvala
3Skedand
3Sjöorre
3Kaja
3Silvertärna
3Sädesärla
3Gråtrut
3Gräsand
3Grågås
3Storspov
3Knölsvan
3Sånglärka
3Ormvråk
3Gluttsnäppa
3Ejder
3Trana
3Fiskmås
3Havstrut
3Häger
2Korp
2Grönfink
2Myrspov
2Småtärna
2Ängspiplärka
2Snatterand
2Kentsk tärna
2Gransångare
2Gulärla
2Hämpling
2Talgoxe
2Stjärtand
2Pilfink
2Skärfläcka
2Rödstjärt
2Näktergal
2Småspov
2Grönbena
2Stenfalk
2Lövsångare
2Sångsvan
2Tamduva
2Fisktärna
2Gulsparv
2Svarttärna
2Labb
2Större hackspett
2Storlom
2Dvärgmås
2Backsvala
2Tornfalk
2Gråhakedopping
1Steglits
1Bofink
1Årta
1Spetsbergsgås
1Skärsnäppa
1Bläsgås
1Turkduva
1Pilgrimsfalk
1Stjärtmes
1Blåmes
1Svarthätta
1Smådopping
1Ljungpipare
1Skogsduva
1Gråsiska
1Blå kärrhök
1Hussvala
1Mosnäppa
1Törnsångare
1Lärkfalk
1Sparvhök
1Skäggdopping
1Sothöna
1Sävsångare
1Mindre strandpipare
1Järnsparv
1Törnskata
1Enkelbeckasin
1Svartsnäppa
1Havsörn
1Blåhake
1Fiskgjuse
1Björktrast

Antal lagArt
4Stare
4Kricka
4Taltrast
4Steglits
4Kanadagås
4Bofink
4Ringduva
4Brun kärrhök
4Skata
4Blåmes
4Tofsvipa
4Kråka
4Större hackspett
4Koltrast
4Knipa
4Vattenrall
4Storskrake
4Skogssnäppa
4Rödhake
4Fisktärna
4Skrattmås
4Lövsångare
4Sävsparv
4Sångsvan
4Grönbena
4Kaja
4Sädesärla
4Talgoxe
4Gråtrut
4Grönsiska
4Grågås
4Gräsand
4Storspov
4Ormvråk
4Gluttsnäppa
4Enkelbeckasin
4Trana
4Fiskmås
4Korp
4Häger
3Svartsnäppa
3Ängspiplärka
3Mindre korsnäbb
3Björktrast
3Fiskgjuse
3Havsörn
3Sånglärka
3Domherre
3Sparvhök
3Lärkfalk
3Ljungpipare
3Skogsduva
3Ladusvala
3Vitkindad gås
3Rödvingetrast
3Trädpiplärka
3Vigg
3Bläsand
3Svartvit flugsnappare
3Pilgrimsfalk
3Tornfalk
2Drillsnäppa
2Mindre hackspett
2Storlom
2Trädkrypare
2Stenskvätta
2Gråsparv
2Tamduva
2Dubbeltrast
2Gröngöling
2Nötskrika
2Gärdsmyg
2Sävsångare
2Svarthätta
2Pilfink
2Skäggdopping
2Hämpling
2Järnsparv
2Gransångare
2Gulärla
2Svartmes
2Grönfink
2Nötväcka
2Havstrut
1Sidensvans
1Gök
1Törnskata
1Göktyta
1Grönsångare
1Blå kärrhök
1Kungsfågel
1Hussvala
1Rördrom
1Silvertärna
1Sädgås
1Gråsiska
1Stenfalk
1Skedand
1Svarthakedopping
1Gulsparv
1Rödbena
1Storskarv
1Stjärtmes
1Silltrut
1Turkduva
1Duvhök
1Brushane
1Småspov
1Spillkråka
1Ärtsångare
1Spetsbergsgås

Antal lagArt
2Brushane
2Småspov
2Kanadagås
2Dvärgmås
2Tornfalk
2Bofink
2Kricka
2Taltrast
2Ringduva
2Brun kärrhök
2Skata
2Tofsvipa
2Bläsand
2Kråka
2Större hackspett
2Koltrast
2Vigg
2Knipa
2Storskrake
2Fjällvråk
2Skogssnäppa
2Rödhake
2Rödvingetrast
2Skrattmås
2Lövsångare
2Sävsparv
2Sångsvan
2Ladusvala
2Gulsparv
2Grönbena
2Bergfink
2Sädesärla
2Kungsfågel
2Talgoxe
2Gräsand
2Grönsiska
2Storspov
2Gluttsnäppa
2Järnsparv
2Enkelbeckasin
2Gransångare
2Trana
2Fiskmås
2Brunand
2Korp
2Björktrast
2Ängspiplärka
2Orre
1Grönfink
1Mindre korsnäbb
1Fiskgjuse
1Havsörn
1Domherre
1Sothöna
1Skäggdopping
1Stjärtand
1Ormvråk
1Grågås
1Salskrake
1Rödstjärt
1Gråtrut
1Lärkfalk
1Blå kärrhök
1Nötskrika
1Lappsparv
1Kaja
1Trädpiplärka
1Stenskvätta
1Skedand
1Ljungpipare
1Nötkråka
1Rödbena
1Blåmes
1Spillkråka
1Ärtsångare
1Mindre hackspett
1Duvhök
1Strandskata
1Stare
1Storlom
1Drillsnäppa
1Årta

Antal lagArt
5Stare
5Buskskvätta
5Brun kärrhök
5Skata
5Blåmes
5Ringduva
5Tofsvipa
5Kråka
5Koltrast
5Tamduva
5Fisktärna
5Skrattmås
5Lövsångare
5Sävsparv
5Sångsvan
5Grönbena
5Kaja
5Sädesärla
5Gräsand
5Grågås
5Sånglärka
5Ormvråk
5Enkelbeckasin
5Gulärla
5Trana
5Fiskmås
5Ängspiplärka
5Häger
4Grönfink
4Snatterand
4Skäggdopping
4Fiskgjuse
4Gluttsnäppa
4Sävsångare
4Gråtrut
4Rördrom
4Lärkfalk
4Törnsångare
4Storskrake
4Svarthätta
4Vigg
4Knipa
4Rödbena
4Svartvit flugsnappare
4Steglits
4Kricka
4Kanadagås
4Bofink
3Tornfalk
3Brushane
3Större hackspett
3Bläsgås
3Bläsand
3Ärtsångare
3Storskarv
3Gulsparv
3Stenskvätta
3Vitkindad gås
3Glada
3Rödhake
3Näktergal
3Ladusvala
3Skedand
3Ljungpipare
3Skogsduva
3Pilfink
3Sothöna
3Knölsvan
3Dubbeltrast
3Talgoxe
3Hämpling
3Gök
3Havsörn
3Korp
2Björktrast
2Rörsångare
2Brunand
2Mindre strandpipare
2Blå kärrhök
2Sparvhök
2Storspov
2Gröngöling
2Trädpiplärka
2Entita
2Vattenrall
2Stenknäck
2Drillsnäppa
2Dvärgmås
2Duvhök
2Mindre hackspett
2Taltrast
1Brunglada
1Småspov
1Backsvala
1Rörhöna
1Årta
1Gråhakedopping
1Silltrut
1Pilgrimsfalk
1Trädkrypare
1Trädlärka
1Rödvingetrast
1Skäggmes
1Fjällvråk
1Större strandpipare
1Svarttärna
1Silvertärna
1Sädgås
1Bergfink
1Mosnäppa
1Svarthakedopping
1Stenfalk
1Bergand
1Rödstjärt
1Grönsiska
1Vaktel
1Järnsparv
1Gräshoppsångare
1Gransångare
1Svartsnäppa
1Blåhake
1Nötväcka

Antal lagArt
4Stare
4Kricka
4Strandskata
4Steglits
4Bofink
4Ringduva
4Råka
4Ärtsångare
4Fasan
4Brun kärrhök
4Skata
4Gravand
4Blåmes
4Storskarv
4Tofsvipa
4Rödbena
4Kråka
4Koltrast
4Knipa
4Svarthätta
4Större strandpipare
4Tamduva
4Fisktärna
4Vitkindad gås
4Glada
4Skrattmås
4Lövsångare
4Sävsparv
4Ladusvala
4Skedand
4Kaja
4Sädesärla
4Talgoxe
4Gråtrut
4Gräsand
4Skärfläcka
4Rödstjärt
4Grågås
4Knölsvan
4Sånglärka
4Ormvråk
4Hämpling
4Havsörn
4Gransångare
4Fiskgjuse
4Gök
4Snatterand
4Havstrut
4Häger
3Korp
3Grönfink
3Myrspov
3Fiskmås
3Ängspiplärka
3Gulärla
3Ejder
3Gluttsnäppa
3Kentsk tärna
3Pilfink
3Skäggdopping
3Sävsångare
3Storspov
3Sparvhök
3Silvertärna
3Hussvala
3Törnsångare
3Skogsduva
3Trädpiplärka
3Bläsand
3Småskrake
3Tornfalk
2Gråhakedopping
2Småspov
2Taltrast
2Brushane
2Storlom
2Skäggmes
2Gråsparv
2Storskrake
2Vigg
2Grönbena
2Sjöorre
2Svärta
2Stenknäck
2Gröngöling
2Blå kärrhök
2Lärkfalk
2Sothöna
2Järnsparv
2Mindre strandpipare
2Svartsnäppa
2Trana
2Blåhake
1Prutgås
1Gräshoppsångare
1Törnskata
1Göktyta
1Stjärtand
1Kustsnäppa
1Nötväcka
1Småtärna
1Bivråk
1Björktrast
1Kärrsnäppa
1Gråsiska
1Näktergal
1Mosnäppa
1Stenfalk
1Svarthakedopping
1Ljungpipare
1Fjällvråk
1Smådopping
1Sångsvan
1Rödhake
1Gulsparv
1Buskskvätta
1Svartvit flugsnappare
1Duvhök
1Tordmule
1Dvärgmås
1Backsvala
1Drillsnäppa
1Spillkråka
1Grå flugsnappare
1Större hackspett
1Silltrut
1Turkduva
1Pilgrimsfalk

Antal lagArt
7Stare
7Kricka
7Bofink
7Ringduva
7Tofsvipa
7Kråka
7Knipa
7Lövsångare
7Sävsparv
7Sångsvan
7Ladusvala
7Grönbena
7Kaja
7Sädesärla
7Talgoxe
7Lärkfalk
7Gräsand
7Grågås
7Ormvråk
7Trana
7Korp
7Häger
6Fiskmås
6Fiskgjuse
6Gök
6Enkelbeckasin
6Havsörn
6Gråtrut
6Skrattmås
6Skedand
6Fisktärna
6Koltrast
6Vigg
6Storskrake
6Svarthätta
6Blåmes
6Storskarv
6Brun kärrhök
6Skata
6Kanadagås
6Taltrast
6Buskskvätta
6Svartvit flugsnappare
5Ärtsångare
5Större hackspett
5Skogsduva
5Gröngöling
5Glada
5Sävsångare
5Sparvhök
5Sothöna
5Ängspiplärka
4Snatterand
4Grönfink
4Sånglärka
4Pilfink
4Gluttsnäppa
4Dubbeltrast
4Rödhake
4Bläsand
4Spillkråka
4Steglits
3Brushane
3Tornfalk
3Rödbena
3Gulsparv
3Trädpiplärka
3Entita
3Vattenrall
3Tamduva
3Knölsvan
3Nötskrika
3Kungsfågel
3Björktrast
3Nötväcka
3Svartsnäppa
2Gulärla
2Havstrut
2Grönsångare
2Storspov
2Gärdsmyg
2Grönsiska
2Skräntärna
2Skäggdopping
2Rörsångare
2Törnskata
2Göktyta
2Skogssnäppa
2Stenskvätta
2Skäggmes
2Gråsparv
2Rödvingetrast
2Törnsångare
2Stenknäck
2Grå flugsnappare
2Drillsnäppa
2Årta
2Storlom
2Strandskata
1Mindre hackspett
1Dvärgmås
1Hornuggla
1Brunglada
1Fasan
1Vassångare
1Stjärtmes
1Pilgrimsfalk
1Dvärgbeckasin
1Vitkindad gås
1Smådopping
1Trädkrypare
1Trädlärka
1Bläsgås
1Domherre
1Hämpling
1Järnsparv
1Mindre strandpipare
1Stjärtand
1Bergand
1Rödstjärt
1Hussvala
1Rördrom
1Orre
1Bivråk
1Svartmes
1Brunand

Antal lagArt
8Bofink
8Ringduva
8Blåmes
8Kråka
8Knipa
8Skrattmås
8Sädesärla
8Talgoxe
8Gräsand
8Grågås
8Ormvråk
8Havsörn
8Fiskmås
8Korp
7Häger
7Trana
7Skäggdopping
7Knölsvan
7Gråtrut
7Sävsparv
7Fisktärna
7Storskrake
7Rödhake
7Större hackspett
7Koltrast
7Vigg
7Storskarv
7Stare
6Kricka
6Kanadagås
6Svarthätta
6Lövsångare
6Ladusvala
6Kaja
6Gröngöling
6Grönsiska
6Fiskgjuse
6Nötväcka
6Snatterand
5Grönfink
5Enkelbeckasin
5Sparvhök
5Skogsduva
5Grönbena
5Svartvit flugsnappare
5Taltrast
5Brun kärrhök
5Tofsvipa
5Steglits
4Vattenrall
4Skata
4Strandskata
4Drillsnäppa
4Ärtsångare
4Rördrom
4Lärkfalk
4Nötskrika
4Sångsvan
4Skräntärna
4Sånglärka
4Gärdsmyg
4Gulärla
4Gök
3Gransångare
3Sothöna
3Sävsångare
3Bergand
3Björktrast
3Ängspiplärka
3Havstrut
3Vitkindad gås
3Stenknäck
3Trädpiplärka
3Större strandpipare
3Skedand
3Näktergal
3Spillkråka
3Brushane
3Buskskvätta
3Duvhök
3Stjärtmes
3Rödbena
2Trädkrypare
2Bläsand
2Mindre hackspett
2Småskrake
2Fasan
2Dvärgmås
2Kungsfågel
2Hussvala
2Skogssnäppa
2Glada
2Dubbeltrast
2Silvertärna
2Grönsångare
2Svartsnäppa
2Svartmes
2Rörsångare
2Mindre strandpipare
2Gluttsnäppa
2Hämpling
2Ejder
2Göktyta
1Stjärtand
1Tornseglare
1Pilfink
1Salskrake
1Rödstjärt
1Tamduva
1Alfågel
1Trädlärka
1Entita
1Stenskvätta
1Gråsparv
1Mosnäppa
1Sädgås
1Sjöorre
1Årta
1Gravand
1Silltrut

Antal lagArt
16Stare
16Kricka
16Steglits
16Ringduva
16Kråka
16Koltrast
16Sävsparv
16Kaja
16Gräsand
16Grågås
16Ormvråk
16Fiskmås
15Grönfink
15Grönbena
15Talgoxe
15Ladusvala
15Sädesärla
15Skrattmås
15Fisktärna
15Tofsvipa
15Bofink
15Brun kärrhök
15Skata
15Blåmes
14Kanadagås
14Större hackspett
14Knipa
14Korp
14Trana
14Sothöna
14Sånglärka
14Enkelbeckasin
14Havsörn
14Häger
13Snatterand
13Skogsduva
13Lövsångare
13Sångsvan
13Storskarv
12Buskskvätta
12Stenskvätta
12Svarthätta
12Skedand
12Gråtrut
12Sparvhök
12Knölsvan
11Sävsångare
11Trädpiplärka
11Skogssnäppa
11Taltrast
10Tornfalk
10Tamduva
10Gulsparv
10Vigg
10Rödbena
10Lärkfalk
10Näktergal
10Gröngöling
10Pilfink
10Skäggdopping
10Gluttsnäppa
9Ängspiplärka
9Hussvala
9Drillsnäppa
9Ärtsångare
9Dvärgmås
9Brushane
8Svartvit flugsnappare
8Fasan
8Storskrake
8Rödhake
8Vitkindad gås
8Rördrom
8Grönsiska
8Dubbeltrast
8Nötväcka
8Gulärla
8Fiskgjuse
7Svartsnäppa
7Björktrast
7Nötskrika
7Silltrut
7Bläsand
6Vattenrall
6Årta
6Törnsångare
6Ljungpipare
6Hämpling
5Gransångare
5Stjärtand
5Gök
5Silvertärna
4Storspov
4Brunand
4Havstrut
4Strandskata
4Rörhöna
4Svarttärna
4Bläsgås
3Entita
3Rödvingetrast
3Stenknäck
3Gråsparv
3Småspov
3Storlom
3Mindre hackspett
3Duvhök
3Spillkråka
3Mindre strandpipare
3Domherre
3Göktyta
3Rödstjärt
3Skräntärna
3Grönsångare
2Svarthakedopping
2Sädgås
2Järnsparv
2Gråhakedopping
2Vassångare
2Småskrake
2Glada
2Trädlärka
2Trädkrypare
1Större strandpipare
1Smådopping
1Skäggmes
1Stjärtmes
1Svärta
1Forsärla
1Råka
1Backsvala
1Törnskata
1Rörsångare
1Sidensvans
1Mindre korsnäbb
1Kattuggla
1Svartmes
1Blå kärrhök
1Kungsfågel
1Mosnäppa
1Bergfink
1Gärdsmyg
1Bergand

Antal lagArt
8Stare
8Kricka
8Bofink
8Ringduva
8Skata
8Blåmes
8Tofsvipa
8Kråka
8Koltrast
8Knipa
8Lövsångare
8Sångsvan
8Sädesärla
8Talgoxe
8Gräsand
8Grågås
8Ormvråk
8Trana
8Häger
7Ängspiplärka
7Korp
7Fiskmås
7Fiskgjuse
7Skäggdopping
7Gluttsnäppa
7Enkelbeckasin
7Sävsångare
7Lärkfalk
7Sävsparv
7Skrattmås
7Grönbena
7Kaja
7Vigg
7Bläsand
7Brun kärrhök
7Steglits
7Kanadagås
7Taltrast
7Buskskvätta
6Brushane
6Tornfalk
6Storskarv
6Större hackspett
6Storskrake
6Svarthätta
6Fisktärna
6Ladusvala
6Gråtrut
6Sånglärka
6Gök
6Björktrast
5Grönfink
5Nötväcka
5Havstrut
5Grönsiska
5Snatterand
5Stjärtand
5Havsörn
5Gransångare
5Gulärla
5Rördrom
5Gröngöling
5Skogssnäppa
5Rödhake
5Ärtsångare
5Rödbena
5Storlom
4Svartvit flugsnappare
4Mindre hackspett
4Drillsnäppa
4Dvärgmås
4Spillkråka
4Stenskvätta
4Gulsparv
4Trädpiplärka
4Skogsduva
4Skedand
4Vitkindad gås
4Storspov
4Sothöna
3Knölsvan
3Svartsnäppa
3Rörsångare
3Järnsparv
3Göktyta
3Domherre
3Gärdsmyg
3Sparvhök
3Törnsångare
3Glada
3Rödvingetrast
3Vattenrall
3Spetsbergsgås
3Årta
2Småspov
2Strandskata
2Silltrut
2Pilgrimsfalk
2Småskrake
2Trädkrypare
2Skäggmes
2Entita
2Ljungpipare
2Näktergal
2Kungsfågel
2Hämpling
2Mindre strandpipare
2Svartmes
1Blåhake
1Brunand
1Kustpipare
1Pilfink
1Hussvala
1Blå kärrhök
1Nötskrika
1Dammsnäppa
1Rödstjärt
1Grönsångare
1Dubbeltrast
1Silvertärna
1Sjöorre
1Stenfalk
1Gråsparv
1Bläsgås
1Råka
1Stjärtmes
1Roskarl

Antal lagArt
2Storlom
2Kricka
2Taltrast
2Brushane
2Spetsbergsgås
2Brun kärrhök
2Skata
2Blåmes
2Tofsvipa
2Bläsand
2Rödbena
2Kråka
2Kanadagås
2Dvärgmås
2Tornfalk
2Bofink
2Ringduva
2Vigg
2Knipa
2Fjällvråk
2Skogssnäppa
2Storskrake
2Rödvingetrast
2Vitkindad gås
2Skrattmås
2Lövsångare
2Sångsvan
2Ladusvala
2Skedand
2Svarthakedopping
2Ljungpipare
2Grönbena
2Talgoxe
2Gråtrut
2Gräsand
2Kaja
2Bergfink
2Sädgås
2Sädesärla
2Blå kärrhök
2Grågås
2Storspov
2Gluttsnäppa
2Enkelbeckasin
2Havsörn
2Sånglärka
2Stjärtand
2Svartsnäppa
2Trana
2Fiskmås
2Fiskgjuse
2Korp
2Björktrast
2Ängspiplärka
1Havstrut
1Grönfink
1Nötväcka
1Mindre korsnäbb
1Brunand
1Snatterand
1Gulärla
1Ormvråk
1Gransångare
1Sothöna
1Kungsfågel
1Nötskrika
1Dubbeltrast
1Sparvhök
1Salskrake
1Rödstjärt
1Grönsiska
1Jorduggla
1Skräntärna
1Sjöorre
1Sävsparv
1Stenknäck
1Gulsparv
1Stenskvätta
1Större strandpipare
1Rödhake
1Bläsgås
1Småskrake
1Drillsnäppa
1Större hackspett
1Koltrast
1Steglits
1Småspov
1Strandskata
1Svartvit flugsnappare
1Stare

Antal lagArt
17Kanadagås
17Ringduva
17Kråka
17Koltrast
17Knipa
17Lövsångare
17Kaja
17Sädesärla
17Gräsand
17Grågås
17Trana
17Fiskmås
16Korp
16Ormvråk
16Talgoxe
16Gråtrut
16Skrattmås
16Sävsparv
16Ladusvala
16Blåmes
16Stare
15Bofink
15Storskarv
15Större hackspett
15Fiskgjuse
14Kricka
14Häger
13Tofsvipa
13Brun kärrhök
13Skata
13Storskrake
13Svarthätta
13Trädpiplärka
13Grönbena
13Lärkfalk
12Grönsiska
12Gulärla
12Ängspiplärka
12Skäggdopping
12Havsörn
12Sångsvan
12Glada
12Fisktärna
12Taltrast
12Svartvit flugsnappare
12Drillsnäppa
12Steglits
11Buskskvätta
11Vigg
11Enkelbeckasin
11Nötväcka
11Gök
11Gröngöling
10Sävsångare
10Sparvhök
10Havstrut
10Tamduva
10Tornfalk
9Rödhake
9Björktrast
9Gransångare
9Sånglärka
8Pilfink
8Sothöna
8Knölsvan
8Hämpling
8Grönfink
8Vitkindad gås
8Storlom
8Mindre hackspett
8Ärtsångare
7Småskrake
7Strandskata
7Gluttsnäppa
7Grönsångare
7Skogsduva
6Gärdsmyg
6Silvertärna
6Hussvala
6Mindre strandpipare
6Trädkrypare
6Stenskvätta
6Gulsparv
6Skedand
6Silltrut
6Pilgrimsfalk
6Brushane
6Årta
5Bläsand
5Rödbena
5Domherre
5Svartmes
5Storspov
5Rödstjärt
5Nötskrika
5Kungsfågel
4Dubbeltrast
4Rördrom
4Svartsnäppa
4Brunand
4Snatterand
4Rörsångare
4Stjärtand
4Stjärtmes
4Råka
4Duvhök
4Skogssnäppa
4Rödvingetrast
4Svarttärna
4Entita
4Bläsgås
3Gråsparv
3Stenfalk
3Brunglada
3Dvärgmås
3Backsvala
3Fasan
3Svarthalsad dopping
3Bivråk
3Skräntärna
3Törnsångare
3Blå kärrhök
3Ljungpipare
3Sjöorre
2Gråsiska
2Salskrake
2Orre
2Järnsparv
2Törnskata
2Spillkråka
2Småspov
2Gråhakedopping
2Svarthakedopping
2Stenknäck
1Smådopping
1Vattenrall
1Skäggmes
1Svärta
1Forsärla
1Gravand
1Grå flugsnappare
1Göktyta
1Tofsmes
1Bergand
1Mosnäppa
1Kungsörn
1Rödspov
1Sädgås

Antal lagArt
8Kricka
8Kanadagås
8Bofink
8Ringduva
8Blåmes
8Kråka
8Större hackspett
8Koltrast
8Knipa
8Rödhake
8Skrattmås
8Lövsångare
8Grönbena
8Sädesärla
8Talgoxe
8Gråtrut
8Gräsand
8Grågås
8Ormvråk
8Trana
8Fiskmås
8Fiskgjuse
8Häger
7Korp
7Grönfink
7Gluttsnäppa
7Kaja
7Sävsparv
7Sångsvan
7Ladusvala
7Skogsduva
7Tofsvipa
7Brun kärrhök
7Skata
7Svartvit flugsnappare
7Stare
6Taltrast
6Storskrake
6Fisktärna
6Svarthätta
6Enkelbeckasin
6Havsörn
6Sånglärka
6Nötväcka
6Ängspiplärka
6Gulärla
5Gök
5Hussvala
5Gärdsmyg
5Trädpiplärka
5Vitkindad gås
5Skogssnäppa
5Skedand
5Gulsparv
5Storskarv
5Brushane
5Steglits
4Spillkråka
4Drillsnäppa
4Ärtsångare
4Bläsand
4Rödbena
4Vigg
4Ljungpipare
4Dubbeltrast
4Gröngöling
4Tamduva
4Rödvingetrast
4Stenskvätta
4Trädkrypare
4Rördrom
4Lärkfalk
4Sävsångare
4Grönsiska
4Hämpling
4Järnsparv
4Svartsnäppa
4Snatterand
3Björktrast
3Storspov
3Sothöna
3Knölsvan
3Sparvhök
3Stenknäck
3Törnsångare
3Buskskvätta
3Tornfalk
3Strandskata
2Storlom
2Mindre hackspett
2Dvärgmås
2Bläsgås
2Stjärtmes
2Pilgrimsfalk
2Näktergal
2Gråspett
2Gråsparv
2Entita
2Svarttärna
2Silvertärna
2Blå kärrhök
2Kungsfågel
2Göktyta
2Törnskata
2Gransångare
2Skäggdopping
2Stjärtand
1Mindre strandpipare
1Grönsångare
1Pilfink
1Rörsångare
1Domherre
1Nötskrika
1Rödstjärt
1Mindre korsnäbb
1Havstrut
1Ängshök
1Svartmes
1Kattuggla
1Skäggmes
1Sjöorre
1Sädgås
1Svarthakedopping
1Stenfalk
1Grå flugsnappare
1Spetsbergsgås
1Vattenrall
1Årta
1Vassångare

Antal lagArt
1Buskskvätta
1Stare
1Storlom
1Kricka
1Strandskata
1Taltrast
1Brushane
1Steglits
1Kanadagås
1Dvärgmås
1Tornfalk
1Bofink
1Årta
1Ringduva
1Råka
1Gulhämpling
1Svärta
1Ärtsångare
1Småskrake
1Brun kärrhök
1Gravand
1Blåmes
1Storskarv
1Silltrut
1Tofsvipa
1Bläsand
1Rödbena
1Kråka
1Större hackspett
1Koltrast
1Vigg
1Skärsnäppa
1Trädkrypare
1Storskrake
1Svarthätta
1Gulsparv
1Trädpiplärka
1Mindre flugsnappare
1Trädlärka
1Stenskvätta
1Större strandpipare
1Tamduva
1Alfågel
1Stenknäck
1Vitkindad gås
1Glada
1Skrattmås
1Lövsångare
1Ladusvala
1Skedand
1Ljungpipare
1Skogsduva
1Sjöorre
1Kaja
1Näktergal
1Bergfink
1Rödspov
1Silvertärna
1Sädesärla
1Kungsfågel
1Hussvala
1Talgoxe
1Gråtrut
1Lärkfalk
1Gräsand
1Skärfläcka
1Rödstjärt
1Grågås
1Grönsångare
1Gärdsmyg
1Storspov
1Knölsvan
1Halsbandsflugsnappare
1Sånglärka
1Stjärtand
1Ormvråk
1Gluttsnäppa
1Hämpling
1Järnsparv
1Ejder
1Törnskata
1Göktyta
1Enkelbeckasin
1Kentsk tärna
1Havsörn
1Gransångare
1Gulärla
1Svartsnäppa
1Trana
1Mindre sångsvan
1Fiskmås
1Gök
1Snatterand
1Korp
1Björktrast
1Kärrsnäppa
1Grönfink
1Myrspov
1Nötväcka
1Småtärna
1Häger

Antal lagArt
4Stare
4Kricka
4Kanadagås
4Steglits
4Bofink
4Ringduva
4Blåmes
4Storskarv
4Tofsvipa
4Kråka
4Större hackspett
4Koltrast
4Knipa
4Brun kärrhök
4Skata
4Svarthätta
4Glada
4Skrattmås
4Lövsångare
4Sävsparv
4Sångsvan
4Ladusvala
4Skedand
4Grönbena
4Kaja
4Sädesärla
4Talgoxe
4Lärkfalk
4Gräsand
4Sparvhök
4Grågås
4Gluttsnäppa
4Hämpling
4Ormvråk
4Enkelbeckasin
4Havsörn
4Trana
4Fiskmås
4Fiskgjuse
4Gulärla
4Snatterand
4Korp
4Grönfink
4Ängspiplärka
4Häger
3Havstrut
3Björktrast
3Gök
3Brunand
3Mindre strandpipare
3Knölsvan
3Sånglärka
3Pilfink
3Skäggdopping
3Sävsångare
3Hussvala
3Skräntärna
3Gråtrut
3Näktergal
3Skogsduva
3Törnsångare
3Gröngöling
3Silvertärna
3Storskrake
3Fisktärna
3Vitkindad gås
3Tamduva
3Stenskvätta
3Trädpiplärka
3Skogssnäppa
3Vigg
3Bläsand
3Ärtsångare
3Småskrake
3Brushane
3Drillsnäppa
3Dvärgmås
3Backsvala
3Tornfalk
3Strandskata
3Taltrast
3Buskskvätta
2Svartvit flugsnappare
2Mindre hackspett
2Duvhök
2Småspov
2Fasan
2Spillkråka
2Rödbena
2Gulsparv
2Bläsgås
2Ljungpipare
2Sjöorre
2Rödspov
2Dubbeltrast
2Nötskrika
2Grönsiska
2Storspov
2Sothöna
2Stjärtand
2Nötväcka
2Domherre
1Svartsnäppa
1Rörsångare
1Ejder
1Göktyta
1Jorduggla
1Blå kärrhök
1Salskrake
1Bergand
1Rödstjärt
1Mosnäppa
1Svarthakedopping
1Rödhake
1Rödvingetrast
1Stenknäck
1Stenfalk
1Trädkrypare
1Vattenrall
1Gravand
1Större strandpipare
1Entita
1Skäggmes
1Gråsparv
1Fjällvråk
1Svärta
1Råka
1Spetsbergsgås
1Årta
1Gråhakedopping
1Storlom

BirdLife Sverige är stolt förmånstagare till Postkodlotteriet sedan 2020.
Stort tack till alla lottköpare som bidrar till vårt arbete!

#postkodlotteriet #postkodeffekten

© BirdLife Sverige (0)
Utvecklad av WebIT.se

ArtRally använder cookies på webbplatsen för att kunna hålla reda på om du är inloggad samt statistik. Genom att använda vår webbplats så godkänner du användningen av cookies.
Du kan läsa mer om cookies och vår integritetspolicy här >>

Oj, något hände - eller så har du varit inaktiv en stund. Testa att ladda om sidan! Ladda om sidan ! 🗙

Ett ögonblick...

Har du pausat en stund? Dags att ladda om sidan och ta nya tag!

Ok!

Har du pausat en stund? Dags att ladda om sidan och ta nya tag!

Ok!