Fågeltornskampen 2022

Slutrapport

Fågeltornet i Ödsmåls kile 2022. Foto Maria Aronsson

Vilken fantastisk dag!

Efter två års uppehåll blev återigen dags för Fågeltornskampen, ”The Battle of Towers” som våra finländska vänner kallar evenemanget. Efter att BirdLife Sverige inbjudits och utmanats av vår finländska BirdLifepartner för ett antal år sedan har också BirdLife i Danmark (Dansk Ornitologisk Förening) tillkommit som deltagare. BirdLife Finland har sedan dess i stort sett dominerat och vunnit förutom senast 2019 då fågeltornet i Södra lunden, Ottenby, vid Ölands södra udde tog hem segern.  Under åtta timmar, från i stort sett soluppgång till klockan ett på dagen, gäller det att hitta så många fågelarter som möjligt från det tävlande fågeltornet. Jodå, det brukar gå att samla in en rad lite ovanligare arter i spaningen men varefter timmar går upptäcker man ofta att någon eller några av de allra vanligaste arterna saknas. Då stiger paniken – ingen skata, ingen korp, ingen talgoxe! Då behövs verkligen kännedom om fågellokalen och fåglarna omkring. Dessvärre hjälper det inte alla gånger och det är då man upptäcker att det inte bara är att hitta en vanlig fågelart så där på beställning. Det är lite av själva tjusningen i Fågeltornskampen. 

Komplett rapport att ladda ner här
Nedan går det att klicka på lagen för att se deras arter, längst ner arter per landskap.

Antal deltagare


376

Antal besökare


656

Antal lag


80

Arter observerade


187

I mobilen - swipa tabellen för att se hela. Klicka på lagets namn för att få mer info.

Top 10 Visa samtliga
ArterLag TornVar
109 Stockviken Stockvikens fågeltorn Gotland - Gotland
107 Hångersudde Hornborgasjön Hångersudde Falköping - Västergötland
98 Leonardsberg Leonardsbergs fågeltorn Norrköping - Östergötland
94 Sundarna Svensksundsvikens fågeltorn Norrköping - Östergötland
94 Lunkan Södra Lundtornet Mörbylånga - Öland
92 Ålsjötornet Ålsjötornet Söderhamn - Hälsingland
92 Keratoconus Rysjötornet Örebro - Närke
89 Team Norduppland Ledskär Tierp - Uppland
89 Trönninge träskväktare Nya plattformen, Trönninge ängar Halmstad - Halland
88 Porridge Bay Bird-banders Obsplatsen vid Grötvik Halmstad - Halland

Antal lagArt
78Ringduva
78Sädesärla
78Gräsand
77Ladusvala
77Kråka
75Talgoxe
74Grågås
73Blåmes
73Fiskmås
72Stare
72Lövsångare
72Sävsparv
71Skrattmås
71Gråtrut
71Bofink
71Knipa
70Trana
69Tofsvipa
69Kaja
68Koltrast
67Brun kärrhök
66Grönbena
65Kricka
65Kanadagås
63Korp
63Ormvråk
62Gluttsnäppa
61Ängspiplärka
61Häger
61Fisktärna
59Skata
59Storskarv
58Hussvala
58Enkelbeckasin
56Större hackspett
55Fiskgjuse
54Vigg
54Sångsvan
53Storskrake
53Taltrast
52Rödbena
52Rödhake
51Svarthätta
50Sothöna
49Gulärla
49Björktrast
48Knölsvan
48Sånglärka
47Snatterand
47Havsörn
47Skäggdopping
46Buskskvätta
46Tornfalk
44Svartvit flugsnappare
44Skogsduva
42Sparvhök
42Steglits
42Gulsparv
42Trädpiplärka
42Havstrut
42Grönfink
41Drillsnäppa
41Skogssnäppa
40Stenskvätta
40Bläsand
39Brushane
38Vitkindad gås
36Backsvala
36Nötväcka
34Ärtsångare
34Gärdsmyg
34Sävsångare
33Tamduva
30Grönsiska
30Gröngöling
29Skedand
29Glada
29Strandskata
29Småspov
28Lärkfalk
28Hämpling
27Storspov
27Pilfink
26Storlom
26Vattenrall
25Rödvingetrast
25Gransångare
24Mindre strandpipare
24Svartsnäppa
24Dubbeltrast
23Rördrom
23Ljungpipare
23Småskrake
23Gök
21Rödstjärt
21Silvertärna
20Nötskrika
20Silltrut
20Spillkråka
19Göktyta
18Rörsångare
18Fasan
17Dvärgmås
17Stenknäck
16Gravand
15Årta
13Trädkrypare
13Entita
13Svarthakedopping
13Törnsångare
13Ejder
13Järnsparv
13Brunand
12Stjärtand
12Kungsfågel
12Grönsångare
12Större strandpipare
11Gråsparv
11Svarttärna
11Grå flugsnappare
11Råka
11Gråhakedopping
10Bläsgås
9Pilgrimsfalk
9Duvhök
9Skäggmes
9Salskrake
9Domherre
8Sjöorre
8Svärta
8Stjärtmes
7Ringtrast
7Stenfalk
7Skräntärna
7Mosnäppa
7Svartmes
7Mindre korsnäbb
6Kärrsnäppa
6Gråsiska
6Mindre hackspett
6Rörhöna
6Labb
5Brunglada
5Spetsbergsgås
5Bergfink
5Smådopping
5Bergand
5Kentsk tärna
5Orre
4Myrspov
4Blå kärrhök
4Skärfläcka
4Näktergal
3Tofsmes
3Sillgrissla
3Tordmule
3Trädlärka
3Småtärna
3Trädgårdssångare
2Småfläckig sumphöna
2Gräshoppsångare
2Svarthalsad dopping
2Vit stork
2Vassångare
2Forsärla
2Tornseglare
2Kustsnäppa
2Rödspov
2Sädgås
2Rapphöna
2Dvärgbeckasin
2Skärpiplärka
1Gråspett
1Fjällvråk
1Kungsörn
1Halsbandsflugsnappare
1Morkulla
1Lappuggla
1Rödstrupig piplärka
1Fältpiplärka
1Turkduva
1Nötkråka
1Blåhake
1Kustpipare
1Kattuggla
1Prutgås
1Ängshök

Antal lagArt
2Svartvit flugsnappare
2Stare
2Strandskata
2Steglits
2Backsvala
2Tornfalk
2Bofink
2Ringduva
2Ärtsångare
2Brun kärrhök
2Gravand
2Blåmes
2Storskarv
2Kråka
2Större hackspett
2Knipa
2Stenskvätta
2Rödhake
2Fisktärna
2Vitkindad gås
2Ladusvala
2Storskrake
2Svarthätta
2Skrattmås
2Lövsångare
2Talgoxe
2Gråtrut
2Gräsand
2Rödstjärt
2Grågås
2Sädesärla
2Knölsvan
2Skäggdopping
2Hämpling
2Kentsk tärna
2Gransångare
2Fiskmås
2Havstrut
2Häger
1Buskskvätta
1Snatterand
1Korp
1Björktrast
1Grönfink
1Nötväcka
1Ängspiplärka
1Gulärla
1Trana
1Rörsångare
1Järnsparv
1Ejder
1Ormvråk
1Mindre strandpipare
1Sånglärka
1Hussvala
1Gärdsmyg
1Sothöna
1Sillgrissla
1Sparvhök
1Sävsparv
1Gulsparv
1Skedand
1Svarthakedopping
1Skogsduva
1Grönbena
1Sjöorre
1Kaja
1Näktergal
1Gröngöling
1Silvertärna
1Glada
1Skärpiplärka
1Skäggmes
1Skogssnäppa
1Tamduva
1Vigg
1Koltrast
1Pilgrimsfalk
1Tofsvipa
1Bläsand
1Skata
1Småskrake
1Fasan
1Spillkråka
1Svärta
1Kanadagås
1Taltrast
1Storlom
1Kricka
1Tordmule

Antal lagArt
5Stare
5Kanadagås
5Bofink
5Ringduva
5Blåmes
5Kråka
5Koltrast
5Lövsångare
5Sävsparv
5Ladusvala
5Sädesärla
5Hussvala
5Talgoxe
5Gråtrut
5Gräsand
5Grågås
5Gärdsmyg
5Ormvråk
5Trana
5Grönfink
5Havstrut
4Ängspiplärka
4Korp
4Fiskmås
4Fiskgjuse
4Knölsvan
4Gluttsnäppa
4Sparvhök
4Rödstjärt
4Trädpiplärka
4Stenskvätta
4Gulsparv
4Storskarv
4Skata
4Taltrast
4Steglits
4Buskskvätta
3Spillkråka
3Drillsnäppa
3Strandskata
3Tornfalk
3Gravand
3Småskrake
3Silltrut
3Knipa
3Vattenrall
3Större hackspett
3Tofsvipa
3Rödbena
3Svarthätta
3Skrattmås
3Rödhake
3Vitkindad gås
3Skogsduva
3Grönbena
3Kaja
3Hämpling
3Ejder
3Sånglärka
3Pilfink
2Mindre strandpipare
2Göktyta
2Järnsparv
2Gransångare
2Nötväcka
2Häger
2Törnsångare
2Gröngöling
2Grönsiska
2Brun kärrhök
2Sångsvan
2Större strandpipare
2Ärtsångare
2Råka
2Småspov
1Backsvala
1Svartvit flugsnappare
1Storlom
1Kricka
1Storskrake
1Vigg
1Pilgrimsfalk
1Stjärtmes
1Fasan
1Spetsbergsgås
1Tamduva
1Gråsparv
1Smådopping
1Glada
1Rödvingetrast
1Stenknäck
1Lärkfalk
1Silvertärna
1Nötskrika
1Kungsfågel
1Gråsiska
1Dubbeltrast
1Björktrast
1Kärrsnäppa
1Gök
1Rörsångare
1Gulärla
1Domherre
1Enkelbeckasin
1Havsörn
1Storspov
1Sothöna
1Grönsångare

Antal lagArt
2Svartvit flugsnappare
2Stare
2Kanadagås
2Backsvala
2Bofink
2Ringduva
2Taltrast
2Brun kärrhök
2Blåmes
2Tofsvipa
2Storskrake
2Kråka
2Större hackspett
2Koltrast
2Skrattmås
2Lövsångare
2Sävsparv
2Rödhake
2Rödvingetrast
2Ladusvala
2Sädesärla
2Talgoxe
2Gråtrut
2Gräsand
2Grönsiska
2Ormvråk
2Gluttsnäppa
2Enkelbeckasin
2Grönbena
2Trana
2Fiskmås
2Björktrast
2Grönfink
2Ängspiplärka
1Orre
1Häger
1Nötväcka
1Fiskgjuse
1Gök
1Snatterand
1Mindre korsnäbb
1Svartmes
1Kaja
1Dubbeltrast
1Gulärla
1Grågås
1Gärdsmyg
1Storspov
1Sothöna
1Sånglärka
1Skäggdopping
1Sparvhök
1Nötskrika
1Kungsfågel
1Hussvala
1Svarthakedopping
1Fisktärna
1Sångsvan
1Vigg
1Knipa
1Svarthätta
1Gulsparv
1Trädpiplärka
1Labb
1Entita
1Skogssnäppa
1Tamduva
1Bläsand
1Rödbena
1Storskarv
1Skata
1Brushane
1Steglits
1Ärtsångare
1Storlom
1Kricka

Antal lagArt
1Buskskvätta
1Svartvit flugsnappare
1Stare
1Kricka
1Tordmule
1Strandskata
1Taltrast
1Brushane
1Steglits
1Småspov
1Backsvala
1Tornfalk
1Gråhakedopping
1Bofink
1Årta
1Ringduva
1Svärta
1Ärtsångare
1Småskrake
1Fasan
1Brun kärrhök
1Skata
1Gravand
1Grå flugsnappare
1Blåmes
1Storskarv
1Silltrut
1Tofsvipa
1Bläsand
1Rödbena
1Kråka
1Större hackspett
1Koltrast
1Vigg
1Knipa
1Vattenrall
1Storskrake
1Svarthätta
1Gulsparv
1Trädpiplärka
1Stenskvätta
1Skäggmes
1Gråsparv
1Smådopping
1Större strandpipare
1Tamduva
1Rödhake
1Dvärgbeckasin
1Rapphöna
1Fisktärna
1Vitkindad gås
1Glada
1Skrattmås
1Lövsångare
1Sävsparv
1Ladusvala
1Stenfalk
1Skedand
1Svarthakedopping
1Ljungpipare
1Kungsörn
1Skogsduva
1Grönbena
1Kaja
1Törnsångare
1Silvertärna
1Sädesärla
1Hussvala
1Talgoxe
1Gråtrut
1Lärkfalk
1Gräsand
1Skärfläcka
1Bergand
1Rödstjärt
1Skräntärna
1Grågås
1Storspov
1Sothöna
1Sillgrissla
1Knölsvan
1Sånglärka
1Pilfink
1Skäggdopping
1Ormvråk
1Gluttsnäppa
1Hämpling
1Ejder
1Enkelbeckasin
1Kentsk tärna
1Havsörn
1Gulärla
1Svartsnäppa
1Trana
1Fiskmås
1Gök
1Brunand
1Snatterand
1Korp
1Björktrast
1Kärrsnäppa
1Grönfink
1Myrspov
1Småtärna
1Ängspiplärka
1Havstrut
1Häger

Antal lagArt
1Buskskvätta
1Svartvit flugsnappare
1Stare
1Kricka
1Taltrast
1Steglits
1Småspov
1Kanadagås
1Tornfalk
1Bofink
1Drillsnäppa
1Ringduva
1Brun kärrhök
1Skata
1Grå flugsnappare
1Blåmes
1Stjärtmes
1Tofsvipa
1Kråka
1Större hackspett
1Koltrast
1Knipa
1Gulsparv
1Entita
1Stenskvätta
1Skogssnäppa
1Tamduva
1Rödhake
1Rödvingetrast
1Fisktärna
1Vitkindad gås
1Skrattmås
1Lövsångare
1Sävsparv
1Sångsvan
1Ladusvala
1Ljungpipare
1Skogsduva
1Grönbena
1Kaja
1Dubbeltrast
1Gröngöling
1Sädesärla
1Hussvala
1Talgoxe
1Gräsand
1Sparvhök
1Grönsiska
1Grågås
1Sothöna
1Sånglärka
1Pilfink
1Ormvråk
1Gluttsnäppa
1Hämpling
1Enkelbeckasin
1Gulärla
1Svartsnäppa
1Trana
1Fiskmås
1Fiskgjuse
1Korp
1Björktrast
1Grönfink
1Nötväcka
1Ängspiplärka

Antal lagArt
4Kricka
4Strandskata
4Småspov
4Tornfalk
4Drillsnäppa
4Ringduva
4Råka
4Svärta
4Småskrake
4Gravand
4Storskarv
4Kråka
4Koltrast
4Vigg
4Knipa
4Svarthätta
4Stenskvätta
4Tamduva
4Vitkindad gås
4Ladusvala
4Skrattmås
4Lövsångare
4Sjöorre
4Kaja
4Sädesärla
4Gräsand
4Talgoxe
4Gråtrut
4Grågås
4Storspov
4Knölsvan
4Pilfink
4Ejder
4Snatterand
4Grönfink
4Fiskmås
4Havstrut
3Häger
3Fiskgjuse
3Ängspiplärka
3Gransångare
3Gulärla
3Ormvråk
3Hämpling
3Gärdsmyg
3Sparvhök
3Hussvala
3Fisktärna
3Glada
3Rödhake
3Labb
3Gulsparv
3Tofsvipa
3Bläsand
3Rödbena
3Storskrake
3Brun kärrhök
3Skata
3Backsvala
3Ärtsångare
3Buskskvätta
3Stare
3Storlom
2Taltrast
2Bofink
2Brushane
2Steglits
2Fasan
2Blåmes
2Silltrut
2Gråsparv
2Större strandpipare
2Grönbena
2Sävsparv
2Törnsångare
2Silvertärna
2Skärfläcka
2Rödstjärt
2Stjärtand
2Sånglärka
2Sothöna
2Järnsparv
2Korp
2Gluttsnäppa
2Myrspov
1Nötväcka
1Småtärna
1Björktrast
1Kärrsnäppa
1Svartsnäppa
1Trana
1Rörsångare
1Mindre strandpipare
1Göktyta
1Enkelbeckasin
1Kentsk tärna
1Havsörn
1Sillgrissla
1Skäggdopping
1Sävsångare
1Lärkfalk
1Gråsiska
1Mosnäppa
1Stenfalk
1Skedand
1Ljungpipare
1Trädlärka
1Stenknäck
1Trädpiplärka
1Turkduva
1Pilgrimsfalk
1Ringtrast
1Kanadagås
1Gråhakedopping
1Mindre hackspett
1Tordmule
1Svartvit flugsnappare

Antal lagArt
2Svartvit flugsnappare
2Stare
2Storlom
2Kricka
2Taltrast
2Kanadagås
2Bofink
2Ringduva
2Brun kärrhök
2Skata
2Blåmes
2Tofsvipa
2Bläsand
2Rödbena
2Kråka
2Större hackspett
2Koltrast
2Vigg
2Knipa
2Storskrake
2Svarthätta
2Gulsparv
2Stenskvätta
2Skogssnäppa
2Rödhake
2Rödvingetrast
2Skrattmås
2Lövsångare
2Sävsparv
2Sångsvan
2Ladusvala
2Fisktärna
2Grönbena
2Kaja
2Kungsfågel
2Hussvala
2Talgoxe
2Gråtrut
2Grågås
2Sävsångare
2Gräsand
2Silvertärna
2Sädesärla
2Skäggdopping
2Gluttsnäppa
2Domherre
2Enkelbeckasin
2Havsörn
2Gransångare
2Trana
2Fiskmås
2Fiskgjuse
2Nötväcka
2Korp
2Björktrast
2Häger
1Grönfink
1Ängspiplärka
1Orre
1Havstrut
1Snatterand
1Svartmes
1Gulärla
1Svartsnäppa
1Ormvråk
1Nötskrika
1Sparvhök
1Salskrake
1Grönsiska
1Grönsångare
1Gärdsmyg
1Storspov
1Tofsmes
1Knölsvan
1Sånglärka
1Pilfink
1Lärkfalk
1Dubbeltrast
1Vitkindad gås
1Svarthakedopping
1Ljungpipare
1Skogsduva
1Gråspett
1Trädpiplärka
1Trädkrypare
1Storskarv
1Pilgrimsfalk
1Forsärla
1Tornfalk
1Mindre hackspett
1Brushane
1Småspov
1Duvhök

Antal lagArt
2Kricka
2Taltrast
2Kanadagås
2Bofink
2Ringduva
2Skata
2Blåmes
2Tofsvipa
2Kråka
2Större hackspett
2Koltrast
2Vigg
2Knipa
2Storskrake
2Trädpiplärka
2Skogssnäppa
2Rödhake
2Rödvingetrast
2Sävsparv
2Ljungpipare
2Grönbena
2Kaja
2Gråsiska
2Bergfink
2Sädesärla
2Sångsvan
2Talgoxe
2Gräsand
2Grönsiska
2Gluttsnäppa
2Järnsparv
2Domherre
2Enkelbeckasin
2Gransångare
2Trana
2Fiskmås
2Fiskgjuse
2Björktrast
2Korp
1Mindre korsnäbb
1Svartvit flugsnappare
1Grönfink
1Ängspiplärka
1Orre
1Brunand
1Gulärla
1Svartsnäppa
1Grågås
1Gärdsmyg
1Storspov
1Sothöna
1Skäggdopping
1Stjärtand
1Sparvhök
1Salskrake
1Rödstjärt
1Gråtrut
1Ladusvala
1Skedand
1Nötskrika
1Kungsfågel
1Hussvala
1Dubbeltrast
1Lövsångare
1Skrattmås
1Större strandpipare
1Fjällvråk
1Gulsparv
1Bläsand
1Rödbena
1Lappuggla
1Spillkråka
1Brun kärrhök
1Tornfalk
1Duvhök

Antal lagArt
6Stare
6Kricka
6Ringduva
6Brun kärrhök
6Blåmes
6Tofsvipa
6Kråka
6Knipa
6Skrattmås
6Lövsångare
6Sävsparv
6Sångsvan
6Ladusvala
6Fisktärna
6Grönbena
6Kaja
6Sädesärla
6Gräsand
6Gråtrut
6Grågås
6Sånglärka
6Enkelbeckasin
6Gluttsnäppa
6Trana
6Fiskmås
6Ängspiplärka
5Gulärla
5Talgoxe
5Ormvråk
5Sothöna
5Knölsvan
5Koltrast
5Gulsparv
5Rödbena
5Skata
5Bofink
5Brushane
5Kanadagås
4Tornfalk
4Svartvit flugsnappare
4Bläsand
4Storskarv
4Svarthätta
4Större hackspett
4Vigg
4Sävsångare
4Hussvala
4Häger
4Snatterand
4Korp
4Björktrast
3Fiskgjuse
3Gök
3Havstrut
3Nötväcka
3Skogsduva
3Gröngöling
3Rördrom
3Sparvhök
3Gärdsmyg
3Pilfink
3Skäggdopping
3Hämpling
3Havsörn
3Rörsångare
3Backsvala
3Vattenrall
3Storskrake
3Stenskvätta
3Vitkindad gås
3Skogssnäppa
3Tamduva
3Rödhake
3Rödvingetrast
3Skedand
3Buskskvätta
3Gråhakedopping
3Steglits
3Taltrast
2Småspov
2Storlom
2Duvhök
2Spillkråka
2Ärtsångare
2Spetsbergsgås
2Svarthakedopping
2Ljungpipare
2Stenknäck
2Glada
2Trädpiplärka
2Entita
2Bläsgås
2Trädkrypare
2Svartsnäppa
2Mindre strandpipare
2Storspov
2Mosnäppa
2Dubbeltrast
2Grönfink
1Brunand
1Småfläckig sumphöna
1Törnsångare
1Silvertärna
1Blå kärrhök
1Rödstjärt
1Grönsiska
1Lärkfalk
1Grönsångare
1Göktyta
1Gransångare
1Skäggmes
1Smådopping
1Svarttärna
1Näktergal
1Rapphöna
1Vassångare
1Ringtrast
1Drillsnäppa
1Årta
1Råka
1Stjärtmes
1Silltrut
1Grå flugsnappare
1Strandskata
1Mindre hackspett
1Brunglada
1Dvärgmås

Antal lagArt
6Ringduva
6Bofink
6Brun kärrhök
6Blåmes
6Kråka
6Koltrast
6Knipa
6Glada
6Skrattmås
6Lövsångare
6Sävsparv
6Skogsduva
6Sädesärla
6Ladusvala
6Talgoxe
6Gråtrut
6Gräsand
6Grågås
6Havsörn
6Trana
6Fiskmås
6Korp
6Häger
5Ängspiplärka
5Ormvråk
5Lärkfalk
5Hussvala
5Grönbena
5Kaja
5Sångsvan
5Storskrake
5Svarthätta
5Fisktärna
5Vigg
5Storskarv
5Tofsvipa
5Buskskvätta
5Svartvit flugsnappare
5Stare
5Kricka
5Taltrast
4Kanadagås
4Större hackspett
4Skata
4Rödhake
4Trädpiplärka
4Dubbeltrast
4Sparvhök
4Sothöna
4Gluttsnäppa
4Fiskgjuse
4Enkelbeckasin
4Björktrast
3Snatterand
3Nötväcka
3Havstrut
3Skäggdopping
3Rörsångare
3Gulärla
3Knölsvan
3Rödbena
3Nötskrika
3Gulsparv
3Spillkråka
3Backsvala
3Tornfalk
3Brushane
3Steglits
3Småspov
3Storlom
2Ärtsångare
2Drillsnäppa
2Årta
2Vattenrall
2Trädkrypare
2Skäggmes
2Rödvingetrast
2Vitkindad gås
2Skogssnäppa
2Tamduva
2Skedand
2Tofsmes
2Sånglärka
2Sävsångare
2Rödstjärt
2Grönsiska
2Skräntärna
2Gök
2Mindre strandpipare
2Storspov
2Grönfink
1Orre
1Gärdsmyg
1Hämpling
1Järnsparv
1Göktyta
1Domherre
1Svartmes
1Bergand
1Rördrom
1Grönsångare
1Tornseglare
1Pilfink
1Blå kärrhök
1Kungsfågel
1Gröngöling
1Silvertärna
1Dvärgbeckasin
1Stenknäck
1Gråsparv
1Labb
1Entita
1Småskrake
1Bläsand
1Silltrut
1Mindre hackspett
1Duvhök
1Rödstrupig piplärka
1Brunglada
1Dvärgmås

Antal lagArt
6Bofink
6Ringduva
6Blåmes
6Kråka
6Knipa
6Fisktärna
6Sävsparv
6Ladusvala
6Sädesärla
6Talgoxe
6Gråtrut
6Gräsand
6Grågås
6Fiskmås
6Häger
5Trana
5Snatterand
5Knölsvan
5Havsörn
5Skrattmås
5Lövsångare
5Större hackspett
5Koltrast
5Vigg
5Storskarv
5Tofsvipa
5Brun kärrhök
5Kanadagås
5Stare
4Svartvit flugsnappare
4Kricka
4Sångsvan
4Grönbena
4Kaja
4Rödhake
4Storskrake
4Sothöna
4Skäggdopping
4Ormvråk
4Gluttsnäppa
4Sävsångare
4Grönsiska
4Korp
4Gök
3Fiskgjuse
3Björktrast
3Grönfink
3Nötväcka
3Trädgårdssångare
3Ängspiplärka
3Havstrut
3Kungsfågel
3Grönsångare
3Gärdsmyg
3Sparvhök
3Lärkfalk
3Enkelbeckasin
3Skogssnäppa
3Skogsduva
3Drillsnäppa
3Taltrast
3Brushane
3Steglits
3Ärtsångare
3Småskrake
3Bläsand
3Rödbena
2Stjärtmes
2Skata
2Buskskvätta
2Strandskata
2Tornfalk
2Tamduva
2Skedand
2Svarthakedopping
2Nötskrika
2Gröngöling
2Silvertärna
2Vattenrall
2Vitkindad gås
2Glada
2Svarthätta
2Gulsparv
2Trädpiplärka
2Entita
2Stenskvätta
2Järnsparv
2Ejder
2Gransångare
2Svartsnäppa
2Gulärla
2Mindre strandpipare
2Rördrom
2Bergand
2Salskrake
2Hussvala
2Skräntärna
1Rödstjärt
1Hämpling
1Stjärtand
1Sånglärka
1Pilfink
1Göktyta
1Brunand
1Mindre korsnäbb
1Svartmes
1Skäggmes
1Svarttärna
1Stenknäck
1Trädkrypare
1Större strandpipare
1Mosnäppa
1Törnsångare
1Sjöorre
1Duvhök
1Backsvala
1Storlom
1Småspov
1Gravand
1Grå flugsnappare
1Fasan
1Spillkråka

Antal lagArt
13Stare
13Kanadagås
13Ringduva
13Fisktärna
13Skrattmås
13Sävsparv
13Ladusvala
13Grönbena
13Kaja
13Talgoxe
13Gräsand
13Sädesärla
13Grågås
13Fiskmås
12Gluttsnäppa
12Korp
12Trana
12Kråka
12Koltrast
12Blåmes
12Storskarv
12Tofsvipa
12Kricka
11Knipa
11Större hackspett
11Rödbena
11Sångsvan
11Snatterand
11Häger
11Skäggdopping
11Enkelbeckasin
11Hussvala
11Sothöna
11Knölsvan
10Sånglärka
10Gråtrut
10Skogsduva
10Havsörn
10Fiskgjuse
10Ormvråk
10Ängspiplärka
10Skedand
10Lövsångare
10Brun kärrhök
10Bofink
9Skata
9Taltrast
9Rödhake
9Sävsångare
8Rördrom
8Björktrast
8Grönfink
8Nötväcka
8Vigg
8Storskrake
8Brushane
8Bläsand
7Drillsnäppa
7Steglits
7Dvärgmås
7Buskskvätta
7Svarthätta
7Vattenrall
7Skogssnäppa
7Stenskvätta
7Vitkindad gås
7Gulärla
7Svartsnäppa
7Pilfink
7Grönsiska
6Ljungpipare
6Trädpiplärka
6Årta
6Fasan
5Svartvit flugsnappare
5Backsvala
5Rörhöna
5Bläsgås
5Tamduva
4Dubbeltrast
4Nötskrika
4Sparvhök
4Rörsångare
4Hämpling
4Gärdsmyg
4Göktyta
4Havstrut
4Strandskata
4Gulsparv
4Svarttärna
4Större strandpipare
4Silltrut
3Småspov
3Tornfalk
3Gråhakedopping
3Rödvingetrast
3Stenknäck
3Storspov
3Gröngöling
3Silvertärna
2Mindre strandpipare
2Gransångare
2Brunand
2Skäggmes
2Gråsparv
2Entita
2Trädkrypare
2Storlom
2Ärtsångare
2Råka
1Vassångare
1Småskrake
1Spetsbergsgås
1Gravand
1Grå flugsnappare
1Mindre hackspett
1Duvhök
1Trädlärka
1Smådopping
1Glada
1Svarthakedopping
1Stjärtand
1Gräshoppsångare
1Småfläckig sumphöna
1Sädgås
1Lärkfalk
1Kustsnäppa
1Sjöorre
1Näktergal
1Bergfink
1Mosnäppa
1Grönsångare
1Salskrake
1Rödstjärt
1Skräntärna

Antal lagArt
7Stare
7Kricka
7Bofink
7Ringduva
7Brun kärrhök
7Skata
7Blåmes
7Kråka
7Tofsvipa
7Knipa
7Skrattmås
7Lövsångare
7Sävsparv
7Sångsvan
7Ladusvala
7Grönbena
7Kaja
7Sädesärla
7Talgoxe
7Gräsand
7Ormvråk
7Gluttsnäppa
7Trana
7Häger
6Korp
6Björktrast
6Fiskmås
6Grågås
6Gråtrut
6Storskrake
6Fisktärna
6Tornfalk
6Kanadagås
6Buskskvätta
5Taltrast
5Drillsnäppa
5Större hackspett
5Koltrast
5Vigg
5Storskarv
5Skogssnäppa
5Rödbena
5Bläsand
5Svarthätta
5Gulsparv
5Hussvala
5Sånglärka
5Skäggdopping
5Sothöna
5Enkelbeckasin
5Havsörn
5Ängspiplärka
5Havstrut
4Grönsiska
4Fiskgjuse
4Gransångare
4Gulärla
4Gärdsmyg
4Storspov
4Skogsduva
4Trädpiplärka
4Vattenrall
4Rödvingetrast
4Rördrom
4Lärkfalk
4Dubbeltrast
4Gröngöling
4Ärtsångare
4Steglits
4Småspov
3Backsvala
3Brushane
3Svartvit flugsnappare
3Storlom
3Småskrake
3Spillkråka
3Glada
3Ljungpipare
3Rödhake
3Snatterand
3Gök
3Rörsångare
3Göktyta
3Nötväcka
2Grönfink
2Hämpling
2Järnsparv
2Svartsnäppa
2Kungsfågel
2Sparvhök
2Rödstjärt
2Sävsångare
2Knölsvan
2Mindre strandpipare
2Stenknäck
2Vitkindad gås
2Tamduva
2Entita
2Stenskvätta
2Strandskata
1Årta
1Rörhöna
1Dvärgmås
1Ringtrast
1Forsärla
1Morkulla
1Spetsbergsgås
1Fasan
1Silltrut
1Pilgrimsfalk
1Gråsparv
1Trädkrypare
1Nötkråka
1Skärpiplärka
1Mosnäppa
1Skedand
1Svarthakedopping
1Silvertärna
1Nötskrika
1Kustsnäppa
1Stjärtand
1Grönsångare
1Salskrake
1Svartmes
1Blåhake
1Gräshoppsångare
1Domherre
1Kärrsnäppa
1Mindre korsnäbb

Antal lagArt
9Bofink
9Ringduva
9Brun kärrhök
9Kråka
9Lövsångare
9Ladusvala
9Kaja
9Sädesärla
9Gräsand
9Sparvhök
9Gråtrut
9Ormvråk
9Gulärla
9Fiskgjuse
8Korp
8Ängspiplärka
8Fiskmås
8Enkelbeckasin
8Grågås
8Hussvala
8Talgoxe
8Grönbena
8Sävsparv
8Koltrast
8Skata
8Blåmes
8Stare
8Kanadagås
7Tornfalk
7Kricka
7Drillsnäppa
7Storskrake
7Tofsvipa
7Knipa
7Glada
7Trana
7Häger
6Gluttsnäppa
6Gröngöling
6Gärdsmyg
6Skäggdopping
6Skrattmås
6Stenskvätta
6Skogssnäppa
6Fisktärna
6Större hackspett
6Svarthätta
6Vigg
6Trädpiplärka
6Storskarv
6Taltrast
6Buskskvätta
6Backsvala
5Strandskata
5Silltrut
5Bläsand
5Vitkindad gås
5Rödhake
5Sånglärka
5Sothöna
5Sävsångare
5Havsörn
5Havstrut
5Björktrast
4Gök
4Brunand
4Gransångare
4Mindre strandpipare
4Lärkfalk
4Knölsvan
4Nötskrika
4Skogsduva
4Tamduva
4Sångsvan
4Rödbena
4Ringtrast
4Ärtsångare
4Steglits
4Svartvit flugsnappare
3Storlom
3Brushane
3Brunglada
3Pilgrimsfalk
3Spillkråka
3Stenfalk
3Rödvingetrast
3Dubbeltrast
3Törnsångare
3Storspov
3Snatterand
3Grönfink
3Nötväcka
2Grönsiska
2Svarthalsad dopping
2Göktyta
2Domherre
2Pilfink
2Grönsångare
2Salskrake
2Gråsiska
2Bergfink
2Stenknäck
2Skedand
2Bläsgås
2Vattenrall
2Gulsparv
2Svarttärna
2Svärta
2Grå flugsnappare
2Småskrake
2Fasan
2Årta
2Småspov
2Dvärgmås
2Gråhakedopping
2Duvhök
1Råka
1Labb
1Entita
1Trädkrypare
1Ljungpipare
1Gråsparv
1Mosnäppa
1Blå kärrhök
1Kungsfågel
1Silvertärna
1Rödstjärt
1Rördrom
1Stjärtand
1Svartsnäppa
1Prutgås
1Svartmes
1Hämpling
1Rörsångare
1Orre
1Kärrsnäppa
1Mindre korsnäbb

Antal lagArt
5Stare
5Ringduva
5Blåmes
5Tofsvipa
5Kråka
5Större hackspett
5Knipa
5Skogssnäppa
5Fisktärna
5Skrattmås
5Ladusvala
5Grönbena
5Kaja
5Sädesärla
5Talgoxe
5Gråtrut
5Gräsand
5Grågås
5Sånglärka
5Ormvråk
5Enkelbeckasin
5Gulärla
5Trana
5Fiskmås
5Fiskgjuse
4Korp
4Björktrast
4Gluttsnäppa
4Hussvala
4Ängspiplärka
4Häger
4Skogsduva
4Lövsångare
4Sävsparv
4Sångsvan
4Rödhake
4Svarthätta
4Koltrast
4Rödbena
4Brun kärrhök
4Skata
4Storskarv
4Ärtsångare
4Svartvit flugsnappare
4Taltrast
4Brushane
4Kricka
4Kanadagås
4Tornfalk
4Bofink
3Drillsnäppa
3Dvärgmås
3Steglits
3Småspov
3Buskskvätta
3Grå flugsnappare
3Vigg
3Gulsparv
3Trädpiplärka
3Spillkråka
3Storskrake
3Tamduva
3Gröngöling
3Mindre strandpipare
3Skäggdopping
3Sothöna
3Havsörn
3Grönfink
3Nötväcka
3Snatterand
2Göktyta
2Hämpling
2Lärkfalk
2Storspov
2Stjärtand
2Sparvhök
2Silvertärna
2Skedand
2Stenskvätta
2Stenknäck
2Vitkindad gås
2Trädkrypare
2Backsvala
1Strandskata
1Årta
1Storlom
1Fasan
1Råka
1Stjärtmes
1Pilgrimsfalk
1Vattenrall
1Entita
1Svarttärna
1Gråsparv
1Svarthakedopping
1Ljungpipare
1Stenfalk
1Sädgås
1Dubbeltrast
1Törnsångare
1Grönsiska
1Sävsångare
1Gärdsmyg
1Rördrom
1Knölsvan
1Järnsparv
1Svartmes
1Svartsnäppa
1Kattuggla
1Havstrut

Antal lagArt
1Buskskvätta
1Svartvit flugsnappare
1Stare
1Storlom
1Kricka
1Strandskata
1Taltrast
1Brushane
1Steglits
1Kanadagås
1Backsvala
1Tornfalk
1Bofink
1Ringduva
1Ärtsångare
1Småskrake
1Brun kärrhök
1Gravand
1Grå flugsnappare
1Blåmes
1Storskarv
1Stjärtmes
1Silltrut
1Tofsvipa
1Bläsand
1Rödbena
1Kråka
1Större hackspett
1Koltrast
1Vigg
1Knipa
1Trädkrypare
1Storskrake
1Svarthätta
1Gulsparv
1Trädpiplärka
1Stenskvätta
1Större strandpipare
1Rödhake
1Vitkindad gås
1Skrattmås
1Lövsångare
1Sävsparv
1Ladusvala
1Stenfalk
1Ljungpipare
1Skogsduva
1Kaja
1Näktergal
1Törnsångare
1Rödspov
1Gröngöling
1Silvertärna
1Sädesärla
1Hussvala
1Talgoxe
1Gråtrut
1Lärkfalk
1Gräsand
1Sparvhök
1Skärfläcka
1Rödstjärt
1Grågås
1Tornseglare
1Storspov
1Knölsvan
1Halsbandsflugsnappare
1Sånglärka
1Stjärtand
1Gluttsnäppa
1Hämpling
1Ejder
1Enkelbeckasin
1Kentsk tärna
1Havsörn
1Gransångare
1Svartsnäppa
1Trana
1Fiskmås
1Gök
1Kustpipare
1Snatterand
1Korp
1Mindre korsnäbb
1Björktrast
1Kärrsnäppa
1Nötväcka
1Småtärna
1Ängspiplärka
1Havstrut
1Häger

Antal lagArt
6Stare
6Kricka
6Bofink
6Ringduva
6Tofsvipa
6Kråka
6Knipa
6Skrattmås
6Lövsångare
6Ladusvala
6Sädesärla
6Gräsand
6Grågås
6Trana
6Snatterand
5Korp
5Enkelbeckasin
5Ängspiplärka
5Sothöna
5Talgoxe
5Gråtrut
5Sävsparv
5Sångsvan
5Rödbena
5Vigg
5Blåmes
5Brun kärrhök
5Skata
5Drillsnäppa
5Kanadagås
4Brushane
4Storskarv
4Bläsand
4Trädpiplärka
4Koltrast
4Svarthätta
4Fisktärna
4Grönbena
4Kaja
4Knölsvan
4Sävsångare
4Skäggdopping
4Ormvråk
4Gluttsnäppa
4Havstrut
4Häger
4Havsörn
4Fiskmås
4Fiskgjuse
4Gulärla
3Svartsnäppa
3Björktrast
3Grönfink
3Gök
3Brunand
3Hussvala
3Hämpling
3Mindre strandpipare
3Sånglärka
3Pilfink
3Gröngöling
3Lärkfalk
3Rördrom
3Ljungpipare
3Skedand
3Skogssnäppa
3Tamduva
3Rödhake
3Gulsparv
3Storskrake
3Stenskvätta
3Gravand
3Ärtsångare
3Småskrake
3Steglits
3Backsvala
3Tornfalk
3Strandskata
3Buskskvätta
3Svartvit flugsnappare
2Storlom
2Taltrast
2Småspov
2Dvärgmås
2Fasan
2Större hackspett
2Vit stork
2Svarttärna
2Rödvingetrast
2Stenknäck
2Svarthakedopping
2Vitkindad gås
2Glada
2Skogsduva
2Sparvhök
2Silvertärna
2Nötskrika
2Stjärtand
2Rödstjärt
2Göktyta
1Rörsångare
1Myrspov
1Nötväcka
1Ängshök
1Mindre korsnäbb
1Grönsiska
1Skräntärna
1Ejder
1Grönsångare
1Storspov
1Blå kärrhök
1Rödspov
1Dubbeltrast
1Törnsångare
1Bergand
1Salskrake
1Sjöorre
1Bläsgås
1Vattenrall
1Skäggmes
1Gråsparv
1Smådopping
1Trädlärka
1Stjärtmes
1Silltrut
1Fältpiplärka
1Gråhakedopping
1Årta
1Mindre hackspett

BirdLife Sverige är stolt förmånstagare till Postkodlotteriet sedan 2020.
Stort tack till alla lottköpare som bidrar till vårt arbete!

#postkodlotteriet #postkodeffekten

© BirdLife Sverige (1)
Utvecklad av WebIT.se

ArtRally använder cookies på webbplatsen för att kunna hålla reda på om du är inloggad samt statistik. Genom att använda vår webbplats så godkänner du användningen av cookies.
Du kan läsa mer om cookies och vår integritetspolicy här >>

Oj, något hände - eller så har du varit inaktiv en stund. Testa att ladda om sidan! Ladda om sidan ! 🗙

Ett ögonblick...

Har du pausat en stund? Dags att ladda om sidan och ta nya tag!

Ok!

Har du pausat en stund? Dags att ladda om sidan och ta nya tag!

Ok!