Fågeltornskampen 2023

Slutrapport

Vinnande laget Hangersudde Hornborgasjön. Foto Edvin Klein

Hångersudde svenska och nordiska mästare

Grattis Hångersudde! Nu är inte bara Hornborgasjön ”bäst” på tranor utan med fågeltornet vid Hångersudde kan man också titulera sig svensk och nordisk mästare i den ärofulla Fågeltornskampen! Med sina 110 registrerade fågelarter var tornet outstanding i Sverige och man lyckades också finna fler arter än de normalt oslagbara finska fågeltornen. Det finska tornet som var närmast fick ihop 108 fågelarter. Det har bara hänt en gång förut att ett svenskt fågeltorn och då fågeltornet i Södra lunden vid Ottenby lyckats vinna. Trots detta ligger vi långt efter våra finländska BirdLife-vänner då det gäller antalet deltagande fågeltorn. Imponerande 290 torn lyckades finnarna engagera och här ligger vi långt efter med våra 87 rapporterande torn. Trots det aningens fler än 2022 års 79 fågeltorn. Danmark verkar ha lämnat Walk Over. Vi har tyvärr inte hört något från dem men danskarna har hittills inte, under de år de deltagit, varit i närheten av framförallt de finska topptornen men inte heller de svenska.

Väder

Uppenbarligen hade den kyliga nordliga luftströmmen grepp även denna morgon. Särskilt märktes det nog i de södra delarna av landet. Stockviken och Södra lundtornet vid Ottenby brukar ligga i täten på Fågeltornskampen men här vid Östersjön blåste en frisk till hård ostlig vind. Vid Ottenbytornet blåste en tub omkull men den höll dessbättre. Norrut i landet verkar vindarna ha varit behagligare och vartefter dagen gick värmde solen upp fågeltornskamparna. På bilderna från tornen kan man se att det är en del snö kvar norröver i landet och de flesta tornen rapporterar om minusgrader i gryningen.

Fåglarna

Vid en snabb koll kan konstateras att det trots allt kommit en del insektsätare, åtminstone längst i söder. Tornseglare sågs på många lokaler (23) även om det inte verkar varit några stora synliga sträckrörelser överhuvudtaget, något som fler av tornen kommenterat.

Fågeltornskampen bekräftar det vi misstänker eller snarare vet nu att ägretthäger (10 torn) och brunglada (9 torn) håller på att etablera sig som häckfåglar i södra Sverige. Det är något som verkligen skiljer från startåren av Fågeltornskampen från och med 2011.

Resultatet av fågeltornskampen är inte representativt för vår fågelfauna eftersom fågeltornen oftast ligger vid platser med god utsikt över oftast strandängar och sjöytor (det är väl inte så smart att lägga ett fågeltorn mitt i tät skog!). Gråspett, exempelvis, noteras inte särskilt ofta men i år noterades den vid två torn, lika många torn som noterade talltita. Ett annat exempel är att ängspiplärka sågs av 72 torn medan trädpiplärka bara noterades vid 31 torn. Fåglarna i Sverige – antal och förekomst säger att det finns 2,4 miljoner par trädpiplärkans medan samma källa anger ängspiplärkans till 820 000. Noterbart, apropå skogsfåglar, i fågeltornskampssammanhang är också observationen av tjäder vid Älje-tornet i Bohuslän.

Rent allmänt saknades många subrariteter och rariteter. En citronärlehane gladde Stockvikens fågeltornskampare. Udda, åtminstone i. I den hårda vinden vid Södra lundtornet vid Ottenby gladde en generöst exhibitionistisk småfläckig sumphöna besökarna. Totalt noterades 195 arter mot exempelvis 201 förra året.

Stort tack till alla som kampade och kämpade.  Vi misstänker att de flesta av er ser fram emot nästa år Fågeltornskamp!

Anders Lundquist & Kajsa Grebäck

 

Antal deltagare


428

Antal besökare


660

Antal lag


88

Arter observerade


185

I mobilen - swipa tabellen för att se hela. Klicka på lagets namn för att få mer info.

Top 10 Visa samtliga
ArterLag TornVar
110 Hångersudde Hornborgasjön Hångersudde Falköping - Västergötland
100 Leonardsberg Leonardsbergs fågeltorn Norrköping - Östergötland
97 Keratoconus Rysjötornet Örebro - Närke
94 Farhultsviken Farhultstornet Höganäs - Skåne
93 Asköviken Asköviken Västerås - Västmanland
88 Sundarna Svensksundsvikens fågeltorn Norrköping - Östergötland
88 Trönninge träskväktare Nya plattformen, Trönninge ängar Halmstad - Halland
87 Marky Mark And The Funky Bunch Petgärde träsk Borgholm - Öland
86 Hornborgasjöns fältstation Fågeludden Falköping - Västergötland
84 Ålsjötornet Ålsjötornet Söderhamn - Hälsingland

Antal lagArt
88Kråka
87Ringduva
87Ladusvala
87Sädesärla
87Gräsand
86Fiskmås
85Grågås
85Kaja
84Blåmes
83Talgoxe
82Skrattmås
82Stare
82Korp
82Trana
81Bofink
80Grönbena
80Ormvråk
79Sävsparv
78Knipa
77Gråtrut
76Lövsångare
76Koltrast
76Brun kärrhök
76Skata
75Storskarv
75Tofsvipa
74Kricka
74Häger
73Ängspiplärka
72Kanadagås
69Större hackspett
68Enkelbeckasin
67Sångsvan
66Havsörn
66Fiskgjuse
64Gluttsnäppa
63Steglits
62Hussvala
61Taltrast
61Vigg
60Storskrake
60Fisktärna
58Sparvhök
58Svarthätta
58Buskskvätta
57Björktrast
57Grönfink
56Knölsvan
56Sånglärka
54Skäggdopping
53Tornfalk
52Skogsduva
52Grönsiska
51Rödbena
50Sothöna
49Rödhake
48Svartvit flugsnappare
47Brushane
47Gransångare
46Gulärla
46Nötväcka
46Stenskvätta
46Gröngöling
44Bläsand
44Drillsnäppa
44Snatterand
42Skogssnäppa
41Ärtsångare
41Hämpling
40Havstrut
40Gulsparv
38Dubbeltrast
38Tamduva
37Skedand
37Gärdsmyg
36Vitkindad gås
33Rödvingetrast
32Trädpiplärka
32Glada
32Storspov
32Sävsångare
30Nötskrika
29Ljungpipare
29Mindre strandpipare
29Fasan
29Strandskata
29Storlom
28Duvhök
28Rördrom
27Vattenrall
26Mindre hackspett
26Rödstjärt
26Lärkfalk
26Pilfink
25Järnsparv
23Svartsnäppa
23Rörsångare
23Tornseglare
23Kungsfågel
23Silltrut
22Pilgrimsfalk
22Spillkråka
22Backsvala
21Entita
20Småskrake
19Trädkrypare
19Stjärtand
19Silvertärna
18Gravand
18Småspov
17Stjärtmes
17Göktyta
17Domherre
16Bläsgås
16Stenfalk
15Dvärgmås
14Större strandpipare
14Skräntärna
13Grönsångare
13Årta
12Spetsbergsgås
12Salskrake
12Stenknäck
12Ejder
12Brunand
11Törnsångare
11Gråsparv
10Blå kärrhök
9Råka
9Brunglada
9Gök
8Svartmes
8Skäggmes
8Bergfink
8Svarthakedopping
8Bergand
7Gråsiska
7Näktergal
7Sjöorre
7Svarttärna
7Gråhakedopping
7Orre
6Fjällvråk
6Sädgås
5Mosnäppa
5Skärfläcka
5Smådopping
5Rörhöna
5Kentsk tärna
4Mindre korsnäbb
4Jorduggla
4Kungsörn
4Rödspov
4Alfågel
3Tofsmes
3Vassångare
3Svärta
3Dvärgbeckasin
3Trädlärka
3Småtärna
3Myrspov
2Kärrsnäppa
2Sidensvans
2Kattuggla
2Svarthalsad dopping
2Törnskata
2Talltita
2Labb
2Större korsnäbb
2Ringtrast
2Halsbandsflugsnappare
2Gråspett
1Skärpiplärka
1Varfågel
1Lappsparv
1Sillgrissla
1Tretåig hackspett
1Tjäder
1Tordmule
1Nötkråka
1Gräshoppsångare
1Prutgås
1Trädgårdssångare
1Ängshök
1Småfläckig sumphöna

Antal lagArt
2Stare
2Strandskata
2Ärtsångare
2Bofink
2Gravand
2Blåmes
2Storskarv
2Silltrut
2Kråka
2Större hackspett
2Knipa
2Storskrake
2Svarthätta
2Stenskvätta
2Skrattmås
2Lövsångare
2Ladusvala
2Grönbena
2Näktergal
2Sädesärla
2Hussvala
2Talgoxe
2Gråtrut
2Lärkfalk
2Gräsand
2Grågås
2Knölsvan
2Gluttsnäppa
2Hämpling
2Rödstjärt
2Kentsk tärna
2Gransångare
2Fiskmås
2Snatterand
2Grönfink
2Havstrut
2Häger
1Nötväcka
1Ängspiplärka
1Korp
1Kärrsnäppa
1Havsörn
1Skräntärna
1Järnsparv
1Ejder
1Enkelbeckasin
1Pilfink
1Skäggdopping
1Ormvråk
1Mindre strandpipare
1Gärdsmyg
1Sothöna
1Sillgrissla
1Sparvhök
1Törnsångare
1Gröngöling
1Silvertärna
1Sjöorre
1Kaja
1Skedand
1Skogsduva
1Sävsparv
1Sångsvan
1Tamduva
1Alfågel
1Fisktärna
1Vitkindad gås
1Glada
1Gulsparv
1Labb
1Entita
1Koltrast
1Vigg
1Pilgrimsfalk
1Skata
1Ringduva
1Svärta
1Småskrake
1Fasan
1Brun kärrhök
1Taltrast
1Steglits
1Dvärgmås
1Backsvala
1Storlom
1Kricka
1Tordmule

Antal lagArt
4Bofink
4Ringduva
4Skata
4Storskarv
4Kråka
4Sävsparv
4Ladusvala
4Kaja
4Sädesärla
4Gråtrut
4Gräsand
4Sparvhök
4Grågås
4Hussvala
4Korp
4Grönfink
4Havstrut
3Ängspiplärka
3Björktrast
3Trana
3Fiskmås
3Fiskgjuse
3Talgoxe
3Knölsvan
3Pilfink
3Ormvråk
3Hämpling
3Grönbena
3Lövsångare
3Skrattmås
3Koltrast
3Silltrut
3Tofsvipa
3Steglits
3Kanadagås
3Backsvala
3Stare
2Buskskvätta
2Strandskata
2Tornfalk
2Drillsnäppa
2Rödbena
2Större hackspett
2Gravand
2Blåmes
2Småspov
2Brun kärrhök
2Spillkråka
2Ärtsångare
2Småskrake
2Spetsbergsgås
2Vitkindad gås
2Sångsvan
2Skogsduva
2Knipa
2Vattenrall
2Storskrake
2Stenskvätta
2Rödstjärt
2Grönsiska
2Nötskrika
2Gröngöling
2Dubbeltrast
2Ejder
2Enkelbeckasin
2Havsörn
2Mindre strandpipare
2Gluttsnäppa
2Sånglärka
2Gulärla
2Nötväcka
2Häger
1Mindre korsnäbb
1Rörsångare
1Gransångare
1Göktyta
1Törnskata
1Järnsparv
1Törnsångare
1Gråsiska
1Silvertärna
1Gärdsmyg
1Storspov
1Sothöna
1Skäggmes
1Gråsparv
1Smådopping
1Tamduva
1Rödhake
1Svarthätta
1Gulsparv
1Trädpiplärka
1Ljungpipare
1Fasan
1Vigg
1Pilgrimsfalk
1Brunglada
1Tjäder
1Taltrast
1Mindre hackspett
1Svartvit flugsnappare
1Storlom
1Kricka
1Duvhök

Antal lagArt
2Buskskvätta
2Svartvit flugsnappare
2Stare
2Brushane
2Steglits
2Kanadagås
2Brun kärrhök
2Skata
2Blåmes
2Bofink
2Ringduva
2Kråka
2Större hackspett
2Koltrast
2Gulsparv
2Rödhake
2Rödvingetrast
2Skrattmås
2Lövsångare
2Sävsparv
2Grönbena
2Kaja
2Sädesärla
2Gräsand
2Sparvhök
2Grönsiska
2Grågås
2Gärdsmyg
2Ladusvala
2Talgoxe
2Gråtrut
2Ormvråk
2Gluttsnäppa
2Gransångare
2Gulärla
2Trana
2Fiskmås
2Korp
2Björktrast
2Grönfink
2Nötväcka
2Ängspiplärka
2Enkelbeckasin
1Havsörn
1Orre
1Häger
1Fiskgjuse
1Snatterand
1Göktyta
1Domherre
1Rördrom
1Skedand
1Skogsduva
1Storspov
1Sothöna
1Knölsvan
1Pilfink
1Skäggdopping
1Stjärtand
1Nötskrika
1Kungsfågel
1Hussvala
1Dubbeltrast
1Sädgås
1Sångsvan
1Svarthätta
1Trädpiplärka
1Skogssnäppa
1Tamduva
1Vigg
1Knipa
1Spillkråka
1Drillsnäppa
1Storskarv
1Stjärtmes
1Tofsvipa
1Bläsand
1Rödbena
1Tornfalk
1Storlom
1Kricka
1Duvhök
1Taltrast

Antal lagArt
2Buskskvätta
2Stare
2Kricka
2Strandskata
2Brushane
2Steglits
2Årta
2Ringduva
2Gravand
2Blåmes
2Storskarv
2Storskrake
2Tofsvipa
2Bläsand
2Rödbena
2Kråka
2Fisktärna
2Vitkindad gås
2Skrattmås
2Vigg
2Ladusvala
2Skedand
2Skogsduva
2Grönbena
2Kaja
2Sädesärla
2Gråtrut
2Gräsand
2Grågås
2Storspov
2Sothöna
2Knölsvan
2Skäggdopping
2Stjärtand
2Gluttsnäppa
2Skärfläcka
2Havsörn
2Snatterand
2Korp
2Trana
2Fiskmås
2Havstrut
2Häger
1Brunand
1Småtärna
1Ängspiplärka
1Svartsnäppa
1Bergand
1Skräntärna
1Hämpling
1Ejder
1Enkelbeckasin
1Kentsk tärna
1Ormvråk
1Mindre strandpipare
1Sånglärka
1Pilfink
1Sparvhök
1Hussvala
1Törnsångare
1Rödspov
1Silvertärna
1Kungsörn
1Knipa
1Sävsparv
1Sångsvan
1Koltrast
1Gulsparv
1Labb
1Stenskvätta
1Skäggmes
1Gråsparv
1Större strandpipare
1Tamduva
1Dvärgbeckasin
1Silltrut
1Småskrake
1Fasan
1Brun kärrhök
1Skata
1Kanadagås
1Tornfalk
1Drillsnäppa
1Taltrast
1Storlom

Antal lagArt
1Buskskvätta
1Stare
1Storlom
1Kricka
1Taltrast
1Mindre hackspett
1Brushane
1Kanadagås
1Tornfalk
1Bofink
1Drillsnäppa
1Ringduva
1Brun kärrhök
1Skata
1Blåmes
1Storskarv
1Stjärtmes
1Tofsvipa
1Kråka
1Större hackspett
1Koltrast
1Knipa
1Gulsparv
1Entita
1Skogssnäppa
1Rödhake
1Rödvingetrast
1Fisktärna
1Skrattmås
1Lövsångare
1Sävsparv
1Sångsvan
1Ladusvala
1Skogsduva
1Grönbena
1Kaja
1Bergfink
1Dubbeltrast
1Gröngöling
1Sädesärla
1Nötskrika
1Hussvala
1Talgoxe
1Gräsand
1Grönsiska
1Grågås
1Sothöna
1Sånglärka
1Pilfink
1Ormvråk
1Gluttsnäppa
1Hämpling
1Järnsparv
1Enkelbeckasin
1Havsörn
1Gransångare
1Trana
1Fiskmås
1Fiskgjuse
1Korp
1Björktrast
1Grönfink
1Nötväcka
1Ängspiplärka
1Häger

Antal lagArt
4Stare
4Kricka
4Strandskata
4Brushane
4Kanadagås
4Tornfalk
4Ringduva
4Råka
4Småskrake
4Fasan
4Gravand
4Storskarv
4Rödbena
4Kråka
4Koltrast
4Storskrake
4Knipa
4Stenskvätta
4Större strandpipare
4Vitkindad gås
4Skrattmås
4Ladusvala
4Kaja
4Silvertärna
4Sädesärla
4Gräsand
4Gråtrut
4Grågås
4Knölsvan
4Sånglärka
4Ormvråk
4Gluttsnäppa
4Hämpling
4Trana
4Fiskmås
4Korp
4Ängspiplärka
4Havstrut
4Häger
3Grönfink
3Fisktärna
3Ejder
3Havsörn
3Gransångare
3Gulärla
3Storspov
3Sparvhök
3Hussvala
3Talgoxe
3Sävsparv
3Lövsångare
3Skedand
3Ljungpipare
3Grönbena
3Glada
3Ärtsångare
3Tamduva
3Vigg
3Pilgrimsfalk
3Tofsvipa
3Blåmes
3Brun kärrhök
3Skata
3Småspov
2Backsvala
2Bläsand
2Drillsnäppa
2Bofink
2Steglits
2Taltrast
2Storlom
2Rödhake
2Skogssnäppa
2Svarthätta
2Gulsparv
2Sjöorre
2Stenfalk
2Skärfläcka
2Rödstjärt
2Tornseglare
2Gärdsmyg
2Enkelbeckasin
2Kentsk tärna
2Småtärna
2Fiskgjuse
2Snatterand
1Myrspov
1Järnsparv
1Svartsnäppa
1Rörsångare
1Sothöna
1Mindre strandpipare
1Pilfink
1Skäggdopping
1Sävsångare
1Lärkfalk
1Grönsiska
1Jorduggla
1Blå kärrhök
1Gråsiska
1Mosnäppa
1Dubbeltrast
1Törnsångare
1Trädpiplärka
1Smådopping
1Bläsgås
1Skärpiplärka
1Alfågel
1Rörhöna
1Årta
1Spillkråka
1Svärta
1Silltrut
1Större hackspett
1Spetsbergsgås

Antal lagArt
3Stare
3Mindre hackspett
3Kricka
3Kanadagås
3Bofink
3Brun kärrhök
3Skata
3Blåmes
3Ringduva
3Tofsvipa
3Bläsand
3Koltrast
3Vigg
3Knipa
3Kråka
3Storskrake
3Skogssnäppa
3Rödhake
3Rödvingetrast
3Skrattmås
3Lövsångare
3Sävsparv
3Sångsvan
3Ladusvala
3Grönbena
3Kaja
3Fisktärna
3Sädesärla
3Talgoxe
3Gråtrut
3Gräsand
3Grågås
3Storspov
3Skäggdopping
3Gluttsnäppa
3Enkelbeckasin
3Fiskmås
3Fiskgjuse
3Korp
3Björktrast
3Trana
3Ängspiplärka
3Häger
2Domherre
2Grönfink
2Nötväcka
2Havsörn
2Gransångare
2Ormvråk
2Spetsbergsgås
2Sånglärka
2Salskrake
2Grönsiska
2Nötskrika
2Kungsfågel
2Hussvala
2Gröngöling
2Större hackspett
2Vattenrall
2Rödbena
2Taltrast
2Tornfalk
2Brushane
2Steglits
2Storlom
2Buskskvätta
2Svartvit flugsnappare
1Småspov
1Årta
1Dvärgmås
1Duvhök
1Ringtrast
1Storskarv
1Trädkrypare
1Gulsparv
1Gråsparv
1Silvertärna
1Vitkindad gås
1Mosnäppa
1Dubbeltrast
1Skogsduva
1Gråspett
1Tamduva
1Sparvhök
1Tretåig hackspett
1Rördrom
1Sävsångare
1Grönsångare
1Gärdsmyg
1Sothöna
1Mindre strandpipare
1Hämpling
1Järnsparv
1Gulärla
1Sidensvans
1Mindre korsnäbb
1Havstrut
1Svartmes

Antal lagArt
2Kricka
2Taltrast
2Kanadagås
2Bofink
2Ringduva
2Brun kärrhök
2Skata
2Blåmes
2Tofsvipa
2Bläsand
2Kråka
2Större hackspett
2Vigg
2Knipa
2Storskrake
2Fjällvråk
2Skogssnäppa
2Rödhake
2Rödvingetrast
2Sävsparv
2Sångsvan
2Ladusvala
2Ljungpipare
2Grönbena
2Kaja
2Gråsiska
2Skrattmås
2Dubbeltrast
2Sädesärla
2Nötskrika
2Talgoxe
2Gräsand
2Sparvhök
2Storspov
2Gluttsnäppa
2Järnsparv
2Domherre
2Enkelbeckasin
2Havsörn
2Gransångare
2Trana
2Fiskmås
2Grönsiska
2Korp
2Björktrast
2Ängspiplärka
2Orre
1Talltita
1Mindre korsnäbb
1Grågås
1Fiskgjuse
1Brunand
1Sothöna
1Skäggdopping
1Stjärtand
1Ormvråk
1Salskrake
1Gråtrut
1Blå kärrhök
1Kungsfågel
1Hussvala
1Lappsparv
1Lövsångare
1Bergfink
1Stenfalk
1Skedand
1Vitkindad gås
1Nötkråka
1Gulsparv
1Trädpiplärka
1Koltrast
1Rödbena
1Stjärtmes
1Småskrake
1Tornfalk
1Brushane
1Svartvit flugsnappare
1Stare
1Storlom

Antal lagArt
6Stare
6Kricka
6Ringduva
6Brun kärrhök
6Blåmes
6Tofsvipa
6Kråka
6Skrattmås
6Lövsångare
6Sävsparv
6Sångsvan
6Ladusvala
6Grönbena
6Kaja
6Sädesärla
6Talgoxe
6Gräsand
6Grågås
6Enkelbeckasin
6Ormvråk
6Gulärla
6Trana
6Fiskmås
6Korp
6Ängspiplärka
5Snatterand
5Häger
5Björktrast
5Fiskgjuse
5Sothöna
5Knölsvan
5Sävsångare
5Gråtrut
5Rördrom
5Lärkfalk
5Knipa
5Svarthätta
5Stenskvätta
5Större hackspett
5Storskarv
5Skata
5Bofink
5Kanadagås
5Tornfalk
5Buskskvätta
5Svartvit flugsnappare
5Steglits
4Taltrast
4Koltrast
4Vigg
4Brushane
4Rödbena
4Vattenrall
4Tamduva
4Rödvingetrast
4Fisktärna
4Gärdsmyg
4Sånglärka
4Gluttsnäppa
4Havsörn
4Grönfink
4Skäggdopping
3Nötväcka
3Gransångare
3Rörsångare
3Pilfink
3Grönsiska
3Hussvala
3Vitkindad gås
3Glada
3Rödhake
3Trädpiplärka
3Skogssnäppa
3Törnsångare
3Bläsand
3Drillsnäppa
2Mindre hackspett
2Gråhakedopping
2Dvärgmås
2Ärtsångare
2Spetsbergsgås
2Gröngöling
2Skedand
2Svarthakedopping
2Ljungpipare
2Skogsduva
2Storskrake
2Bläsgås
2Gulsparv
2Stenknäck
2Sparvhök
2Tornseglare
2Hämpling
2Brunand
1Havstrut
1Gök
1Järnsparv
1Göktyta
1Svartsnäppa
1Mindre strandpipare
1Jorduggla
1Storspov
1Grönsångare
1Salskrake
1Skäggmes
1Fjällvråk
1Alfågel
1Stenfalk
1Nötskrika
1Blå kärrhök
1Näktergal
1Bergfink
1Dubbeltrast
1Fasan
1Backsvala
1Brunglada
1Småspov
1Strandskata
1Stjärtmes
1Pilgrimsfalk

Antal lagArt
1Buskskvätta
1Svartvit flugsnappare
1Stare
1Storlom
1Kricka
1Strandskata
1Taltrast
1Steglits
1Småspov
1Kanadagås
1Backsvala
1Tornfalk
1Gråhakedopping
1Bofink
1Drillsnäppa
1Ringduva
1Råka
1Svärta
1Ärtsångare
1Småskrake
1Fasan
1Brun kärrhök
1Skata
1Gravand
1Blåmes
1Storskarv
1Silltrut
1Tofsvipa
1Rödbena
1Kråka
1Koltrast
1Knipa
1Vattenrall
1Storskrake
1Svarthätta
1Trädpiplärka
1Stenskvätta
1Skäggmes
1Större strandpipare
1Tamduva
1Fisktärna
1Glada
1Skrattmås
1Lövsångare
1Sävsparv
1Ladusvala
1Stenfalk
1Ljungpipare
1Skogsduva
1Grönbena
1Sjöorre
1Kaja
1Gråsiska
1Bergfink
1Törnsångare
1Gröngöling
1Silvertärna
1Sädesärla
1Blå kärrhök
1Hussvala
1Talgoxe
1Gråtrut
1Lärkfalk
1Gräsand
1Sparvhök
1Skärfläcka
1Rödstjärt
1Grågås
1Tornseglare
1Sävsångare
1Gärdsmyg
1Storspov
1Knölsvan
1Sånglärka
1Ormvråk
1Mindre strandpipare
1Gluttsnäppa
1Hämpling
1Ejder
1Havsörn
1Gransångare
1Gulärla
1Svartsnäppa
1Prutgås
1Trana
1Fiskmås
1Korp
1Björktrast
1Grönfink
1Ängspiplärka
1Havstrut
1Häger

Antal lagArt
8Stare
8Ringduva
8Blåmes
8Tofsvipa
8Kråka
8Koltrast
8Knipa
8Skrattmås
8Lövsångare
8Sävsparv
8Sångsvan
8Ladusvala
8Kaja
8Sädesärla
8Gräsand
8Grågås
8Ormvråk
8Fiskmås
8Trana
7Korp
7Häger
7Fiskgjuse
7Havsörn
7Grönbena
7Talgoxe
7Gråtrut
7Bofink
7Brun kärrhök
7Skata
7Kricka
6Taltrast
6Buskskvätta
6Storskarv
6Större hackspett
6Tornfalk
6Skogsduva
6Storskrake
6Svarthätta
6Fisktärna
6Hussvala
6Enkelbeckasin
6Ängspiplärka
5Grönfink
5Sparvhök
5Sånglärka
5Glada
5Vigg
5Svartvit flugsnappare
5Steglits
5Kanadagås
4Spillkråka
4Ärtsångare
4Rödbena
4Tamduva
4Dubbeltrast
4Gärdsmyg
4Sothöna
4Grönsiska
4Gluttsnäppa
4Rörsångare
4Björktrast
3Nötväcka
3Gulärla
3Gök
3Snatterand
3Järnsparv
3Rödstjärt
3Knölsvan
3Pilfink
3Skäggdopping
3Gröngöling
3Rödhake
3Rödvingetrast
3Trädkrypare
3Skogssnäppa
3Gulsparv
3Entita
3Mindre hackspett
3Brushane
2Storlom
2Fasan
2Brunglada
2Bläsgås
2Vattenrall
2Bläsand
2Drillsnäppa
2Stenskvätta
2Trädpiplärka
2Skedand
2Ljungpipare
2Rördrom
2Sävsångare
2Storspov
2Tofsmes
2Skräntärna
2Mindre strandpipare
2Havstrut
2Orre
1Svartmes
1Göktyta
1Domherre
1Svartsnäppa
1Gransångare
1Tornseglare
1Grönsångare
1Bergand
1Lärkfalk
1Nötskrika
1Kungsfågel
1Svarthakedopping
1Silvertärna
1Skäggmes
1Gråsparv
1Smådopping
1Dvärgbeckasin
1Årta
1Gravand
1Backsvala
1Duvhök

Antal lagArt
8Bofink
8Ringduva
8Storskarv
8Kråka
8Större hackspett
8Koltrast
8Knipa
8Rödhake
8Ladusvala
8Sädesärla
8Talgoxe
8Gräsand
8Fiskmås
8Korp
7Trana
7Havsörn
7Gråtrut
7Grågås
7Ormvråk
7Gröngöling
7Skrattmås
7Lövsångare
7Blåmes
6Brun kärrhök
6Skata
6Vigg
6Taltrast
6Stare
6Kricka
6Sävsparv
6Kaja
6Fisktärna
6Storskrake
6Svarthätta
6Knölsvan
6Skäggdopping
6Häger
5Fiskgjuse
5Grönfink
5Nötväcka
5Ängspiplärka
5Kungsfågel
5Hussvala
5Grönsiska
5Sparvhök
5Sångsvan
5Skogsduva
5Grönbena
5Steglits
5Drillsnäppa
5Ärtsångare
5Svartvit flugsnappare
5Tofsvipa
4Rödbena
4Kanadagås
4Stenskvätta
4Vitkindad gås
4Enkelbeckasin
4Gluttsnäppa
4Grönsångare
4Gärdsmyg
4Sothöna
4Snatterand
3Havstrut
3Gransångare
3Sånglärka
3Göktyta
3Bergand
3Entita
3Större strandpipare
3Dubbeltrast
3Nötskrika
3Duvhök
3Strandskata
3Spillkråka
3Trädkrypare
3Bläsand
2Vattenrall
2Småskrake
2Fasan
2Storlom
2Stenknäck
2Sjöorre
2Svarthakedopping
2Tamduva
2Skogssnäppa
2Rödvingetrast
2Gråsparv
2Gulsparv
2Trädpiplärka
2Lärkfalk
2Rördrom
2Skräntärna
2Rödstjärt
2Sävsångare
2Hämpling
2Järnsparv
2Ejder
2Mindre strandpipare
2Rörsångare
2Gök
2Brunand
2Björktrast
1Svartmes
1Talltita
1Svartsnäppa
1Storspov
1Tofsmes
1Domherre
1Tornseglare
1Salskrake
1Trädlärka
1Smådopping
1Skäggmes
1Alfågel
1Glada
1Ljungpipare
1Bergfink
1Silvertärna
1Dvärgmås
1Backsvala
1Tornfalk
1Mindre hackspett
1Brushane
1Stjärtmes
1Silltrut
1Gravand

Antal lagArt
13Stare
13Ringduva
13Brun kärrhök
13Skata
13Blåmes
13Storskarv
13Tofsvipa
13Kråka
13Större hackspett
13Skrattmås
13Ladusvala
13Kaja
13Sädesärla
13Talgoxe
13Grågås
13Knölsvan
13Skäggdopping
13Ormvråk
13Fiskmås
13Häger
12Trana
12Korp
12Sothöna
12Enkelbeckasin
12Sävsångare
12Gräsand
12Grönbena
12Sävsparv
12Sångsvan
12Fisktärna
12Koltrast
12Knipa
12Bofink
12Kanadagås
12Steglits
11Buskskvätta
11Kricka
11Havsörn
11Sånglärka
11Snatterand
11Ängspiplärka
10Fiskgjuse
10Skogsduva
10Skedand
10Sparvhök
10Gråtrut
10Taltrast
10Fasan
10Vigg
9Svarthätta
9Lövsångare
9Rördrom
9Grönsiska
9Björktrast
9Grönfink
9Gluttsnäppa
8Nötväcka
8Skogssnäppa
8Brushane
7Storskrake
7Gulsparv
7Vattenrall
7Ärtsångare
7Rödbena
7Bläsand
7Duvhök
7Gulärla
7Hussvala
6Ljungpipare
6Gröngöling
6Svartsnäppa
6Hämpling
6Pilfink
6Stjärtand
6Gransångare
6Tornfalk
6Silltrut
6Bläsgås
6Stenskvätta
5Tamduva
5Rödhake
5Drillsnäppa
5Dubbeltrast
4Grönsångare
4Gärdsmyg
4Mindre strandpipare
4Rörsångare
4Strandskata
4Svartvit flugsnappare
4Rödvingetrast
4Vitkindad gås
4Entita
3Svarttärna
3Trädkrypare
3Stenfalk
3Rörhöna
3Dvärgmås
3Årta
3Pilgrimsfalk
3Stjärtmes
3Järnsparv
3Göktyta
3Rödstjärt
3Storspov
3Silvertärna
3Kungsfågel
3Gråsparv
2Svarthakedopping
2Nötskrika
2Salskrake
2Lärkfalk
2Havstrut
2Brunand
2Vassångare
2Backsvala
2Gråhakedopping
2Storlom
2Mindre hackspett
2Större strandpipare
2Trädpiplärka
1Större korsnäbb
1Fjällvråk
1Stenknäck
1Glada
1Småspov
1Ringtrast
1Småskrake
1Spetsbergsgås
1Svartmes
1Sidensvans
1Domherre
1Bergand
1Skräntärna
1Tornseglare
1Blå kärrhök
1Sädgås
1Kungsörn
1Näktergal
1Mosnäppa

Antal lagArt
8Buskskvätta
8Stare
8Kricka
8Kanadagås
8Bofink
8Ringduva
8Brun kärrhök
8Blåmes
8Tofsvipa
8Kråka
8Knipa
8Skrattmås
8Lövsångare
8Sävsparv
8Sångsvan
8Ladusvala
8Grönbena
8Kaja
8Dubbeltrast
8Sädesärla
8Talgoxe
8Gräsand
8Grågås
8Trana
8Björktrast
7Ängspiplärka
7Häger
7Fiskmås
7Fiskgjuse
7Gluttsnäppa
7Enkelbeckasin
7Ormvråk
7Gråtrut
7Hussvala
7Skogsduva
7Gröngöling
7Svarthätta
7Vigg
7Större hackspett
7Taltrast
6Svartvit flugsnappare
6Drillsnäppa
6Brushane
6Steglits
6Koltrast
6Bläsand
6Tornfalk
6Storskarv
6Skata
6Storskrake
6Rödhake
6Rödvingetrast
6Fisktärna
6Sånglärka
6Skäggdopping
6Tornseglare
6Grönsiska
6Havsörn
6Gransångare
6Havstrut
6Korp
5Snatterand
5Nötväcka
5Sparvhök
5Sothöna
5Glada
5Rördrom
5Skogssnäppa
5Stenskvätta
5Gulsparv
5Spillkråka
5Rödbena
4Ärtsångare
4Stjärtmes
4Pilgrimsfalk
4Mindre hackspett
4Vattenrall
4Lärkfalk
4Storspov
4Svartsnäppa
4Grönfink
3Gulärla
3Hämpling
3Knölsvan
3Sävsångare
3Gärdsmyg
3Ljungpipare
3Vitkindad gås
3Trädpiplärka
2Entita
2Skedand
2Kungsfågel
2Nötskrika
2Duvhök
2Storlom
2Småspov
2Dvärgmås
2Trädkrypare
2Rödstjärt
2Rörsångare
1Järnsparv
1Göktyta
1Domherre
1Svartmes
1Gök
1Kattuggla
1Stjärtand
1Mindre strandpipare
1Salskrake
1Jorduggla
1Skräntärna
1Spetsbergsgås
1Gravand
1Årta
1Råka
1Strandskata
1Blå kärrhök
1Rödspov
1Större strandpipare
1Tamduva
1Stenknäck
1Skäggmes

Antal lagArt
2Kricka
2Duvhök
2Brushane
2Kanadagås
2Tornfalk
2Bofink
2Ringduva
2Spillkråka
2Pilgrimsfalk
2Tofsvipa
2Bläsand
2Rödbena
2Kråka
2Vigg
2Knipa
2Skata
2Blåmes
2Storskrake
2Stenskvätta
2Fjällvråk
2Skogssnäppa
2Rödvingetrast
2Skrattmås
2Sävsparv
2Sångsvan
2Skedand
2Ljungpipare
2Grönbena
2Kaja
2Bergfink
2Sädgås
2Sädesärla
2Nötskrika
2Gräsand
2Grågås
2Storspov
2Sånglärka
2Stjärtand
2Ormvråk
2Gluttsnäppa
2Hämpling
2Enkelbeckasin
2Havsörn
2Gransångare
2Talgoxe
2Trana
2Korp
2Björktrast
2Fiskmås
2Ängspiplärka
1Havstrut
1Fiskgjuse
1Grönfink
1Myrspov
1Nötväcka
1Stare
1Svartmes
1Gråtrut
1Svartsnäppa
1Gulärla
1Järnsparv
1Domherre
1Mindre strandpipare
1Sparvhök
1Rödstjärt
1Grönsiska
1Jorduggla
1Kungsfågel
1Dubbeltrast
1Ladusvala
1Stenfalk
1Gråspett
1Vitkindad gås
1Varfågel
1Rödhake
1Gulsparv
1Storskarv
1Bläsgås
1Trädkrypare
1Större hackspett
1Småskrake
1Spetsbergsgås
1Brun kärrhök
1Drillsnäppa
1Dvärgmås
1Småspov
1Taltrast

Antal lagArt
11Bofink
11Ringduva
11Skata
11Blåmes
11Kråka
11Lövsångare
11Ladusvala
11Kaja
11Talgoxe
11Gräsand
11Ormvråk
11Fiskmås
11Fiskgjuse
10Korp
10Björktrast
10Trana
10Gråtrut
10Grågås
10Grönbena
10Sädesärla
10Koltrast
10Storskarv
10Brun kärrhök
10Drillsnäppa
10Kanadagås
10Stare
9Svartvit flugsnappare
9Kricka
9Större hackspett
9Knipa
9Storskrake
9Sävsparv
9Glada
9Grönsiska
9Hussvala
9Sparvhök
9Häger
8Nötväcka
8Ängspiplärka
8Skäggdopping
8Svarthätta
8Buskskvätta
7Steglits
7Backsvala
7Trädpiplärka
7Vigg
7Skrattmås
7Sångsvan
7Enkelbeckasin
7Gransångare
7Gulärla
7Havstrut
7Grönfink
7Sothöna
6Nötskrika
6Gröngöling
6Havsörn
6Tornseglare
6Mindre strandpipare
6Tornfalk
6Duvhök
6Taltrast
6Mindre hackspett
6Tofsvipa
6Silltrut
5Ärtsångare
5Strandskata
5Storlom
5Tamduva
5Skogssnäppa
5Fisktärna
5Gärdsmyg
5Domherre
5Kungsfågel
5Knölsvan
4Sånglärka
4Dubbeltrast
4Rörsångare
4Gluttsnäppa
4Hämpling
4Rödhake
4Skedand
4Entita
4Stenskvätta
4Rödbena
3Bläsand
3Pilgrimsfalk
3Råka
3Brunglada
3Gulsparv
3Trädkrypare
3Vitkindad gås
3Brunand
3Snatterand
3Blå kärrhök
3Skogsduva
3Pilfink
3Skräntärna
3Sävsångare
3Lärkfalk
2Salskrake
2Rödstjärt
2Stenknäck
2Törnsångare
2Järnsparv
2Göktyta
2Stjärtand
2Svartsnäppa
2Svarthalsad dopping
2Ljungpipare
2Stenfalk
2Vattenrall
2Trädlärka
2Småspov
2Gråhakedopping
2Brushane
2Dvärgmås
2Fasan
1Spillkråka
1Småskrake
1Stjärtmes
1Årta
1Rörhöna
1Gråsparv
1Svarttärna
1Större korsnäbb
1Bläsgås
1Kungsörn
1Större strandpipare
1Rödvingetrast
1Dvärgbeckasin
1Svartmes
1Mindre korsnäbb
1Orre
1Trädgårdssångare
1Silvertärna
1Sjöorre
1Gråsiska
1Bergfink
1Mosnäppa
1Bergand
1Rördrom
1Storspov

Antal lagArt
6Buskskvätta
6Stare
6Bofink
6Ringduva
6Blåmes
6Tofsvipa
6Koltrast
6Knipa
6Kråka
6Rödhake
6Skrattmås
6Lövsångare
6Sävsparv
6Fisktärna
6Ladusvala
6Skogsduva
6Grönbena
6Kaja
6Talgoxe
6Gråtrut
6Sädesärla
6Gräsand
6Grågås
6Gluttsnäppa
6Ormvråk
6Enkelbeckasin
6Gulärla
6Trana
6Fiskmås
6Fiskgjuse
6Korp
6Ängspiplärka
6Häger
5Grönfink
5Sånglärka
5Hussvala
5Gröngöling
5Större hackspett
5Svarthätta
5Trädpiplärka
5Brun kärrhök
5Skata
5Storskarv
5Steglits
5Kanadagås
5Svartvit flugsnappare
5Kricka
5Taltrast
4Storlom
4Brushane
4Tornfalk
4Bläsand
4Gulsparv
4Sångsvan
4Stenskvätta
4Tamduva
4Skedand
4Grönsiska
4Sparvhök
4Hämpling
4Gransångare
3Nötväcka
3Björktrast
3Järnsparv
3Knölsvan
3Svartsnäppa
3Havsörn
3Mindre strandpipare
3Gärdsmyg
3Stenfalk
3Dubbeltrast
3Skogssnäppa
3Rödvingetrast
3Entita
3Storskrake
3Rödbena
3Vigg
3Stjärtmes
3Spillkråka
3Ärtsångare
2Pilgrimsfalk
2Bläsgås
2Trädkrypare
2Drillsnäppa
2Dvärgmås
2Duvhök
2Spetsbergsgås
2Stenknäck
2Sädgås
2Vitkindad gås
2Sothöna
2Rödstjärt
2Nötskrika
2Kungsfågel
2Rördrom
2Rörsångare
2Skäggdopping
1Pilfink
1Gräshoppsångare
1Törnskata
1Göktyta
1Domherre
1Svartmes
1Lärkfalk
1Salskrake
1Grönsångare
1Sävsångare
1Storspov
1Gök
1Kattuggla
1Snatterand
1Orre
1Svarthakedopping
1Ljungpipare
1Kungsörn
1Silvertärna
1Mosnäppa
1Svarttärna
1Mindre hackspett
1Backsvala
1Brunglada
1Småspov
1Årta
1Vattenrall
1Småskrake
1Fasan
1Vassångare

Antal lagArt
2Buskskvätta
2Stare
2Brushane
2Steglits
2Taltrast
2Bofink
2Ringduva
2Ärtsångare
2Småskrake
2Gravand
2Blåmes
2Storskarv
2Silltrut
2Tofsvipa
2Rödbena
2Kråka
2Koltrast
2Trädpiplärka
2Stenskvätta
2Svarthätta
2Rödhake
2Skrattmås
2Lövsångare
2Vitkindad gås
2Ladusvala
2Skogsduva
2Grönbena
2Kaja
2Hussvala
2Talgoxe
2Gråtrut
2Lärkfalk
2Gräsand
2Rödstjärt
2Grågås
2Silvertärna
2Sädesärla
2Gärdsmyg
2Storspov
2Knölsvan
2Halsbandsflugsnappare
2Sånglärka
2Gluttsnäppa
2Hämpling
2Havsörn
2Trana
2Fiskmås
2Snatterand
2Korp
2Häger
1Kärrsnäppa
1Myrspov
1Nötväcka
1Småfläckig sumphöna
1Ängshök
1Ängspiplärka
1Havstrut
1Gök
1Gransångare
1Gulärla
1Järnsparv
1Ejder
1Göktyta
1Domherre
1Enkelbeckasin
1Stjärtand
1Ormvråk
1Sothöna
1Nötskrika
1Tornseglare
1Näktergal
1Dubbeltrast
1Rödspov
1Gröngöling
1Skedand
1Ljungpipare
1Glada
1Sävsparv
1Sångsvan
1Fisktärna
1Gulsparv
1Smådopping
1Större strandpipare
1Tamduva
1Vigg
1Trädkrypare
1Större hackspett
1Bläsand
1Stjärtmes
1Fasan
1Brun kärrhök
1Årta
1Mindre hackspett
1Småspov
1Kanadagås
1Tornfalk
1Kricka
1Duvhök
1Strandskata

Antal lagArt
3Stare
3Kricka
3Strandskata
3Brushane
3Steglits
3Kanadagås
3Tornfalk
3Bofink
3Ringduva
3Brun kärrhök
3Skata
3Blåmes
3Storskarv
3Tofsvipa
3Bläsand
3Rödbena
3Kråka
3Koltrast
3Vigg
3Knipa
3Storskrake
3Svarthätta
3Skrattmås
3Lövsångare
3Sävsparv
3Sångsvan
3Ladusvala
3Tamduva
3Fisktärna
3Vitkindad gås
3Grönbena
3Kaja
3Sädesärla
3Gräsand
3Talgoxe
3Gråtrut
3Skräntärna
3Grågås
3Knölsvan
3Sånglärka
3Skäggdopping
3Stjärtand
3Ormvråk
3Gluttsnäppa
3Hämpling
3Enkelbeckasin
3Havsörn
3Gulärla
3Trana
3Fiskmås
3Fiskgjuse
3Snatterand
3Korp
3Ängspiplärka
3Havstrut
3Häger
2Hussvala
2Göktyta
2Björktrast
2Grönfink
2Mindre strandpipare
2Pilfink
2Storspov
2Tornseglare
2Lärkfalk
2Rödstjärt
2Sparvhök
2Nötskrika
2Gröngöling
2Näktergal
2Glada
2Stenknäck
2Stenfalk
2Skedand
2Ljungpipare
2Skogsduva
2Gulsparv
2Svarttärna
2Stenskvätta
2Småspov
2Skogssnäppa
2Större hackspett
2Pilgrimsfalk
2Gravand
2Småskrake
2Fasan
2Drillsnäppa
2Backsvala
2Taltrast
2Buskskvätta
2Svartvit flugsnappare
1Storlom
1Mindre hackspett
1Duvhök
1Brunglada
1Årta
1Ärtsångare
1Bläsgås
1Skäggmes
1Gråsparv
1Trädpiplärka
1Törnsångare
1Gråsiska
1Rödspov
1Silvertärna
1Blå kärrhök
1Bergand
1Salskrake
1Grönsiska
1Sävsångare
1Grönsångare
1Sothöna
1Nötväcka
1Brunand
1Svartsnäppa
1Järnsparv
1Ejder

BirdLife Sverige är stolt förmånstagare till Postkodlotteriet sedan 2020.
Stort tack till alla lottköpare som bidrar till vårt arbete!

#postkodlotteriet #postkodeffekten

© BirdLife Sverige (0)
Utvecklad av WebIT.se

ArtRally använder cookies på webbplatsen för att kunna hålla reda på om du är inloggad samt statistik. Genom att använda vår webbplats så godkänner du användningen av cookies.
Du kan läsa mer om cookies och vår integritetspolicy här >>

Oj, något hände - eller så har du varit inaktiv en stund. Testa att ladda om sidan! Ladda om sidan ! 🗙

Ett ögonblick...

Har du pausat en stund? Dags att ladda om sidan och ta nya tag!

Ok!

Har du pausat en stund? Dags att ladda om sidan och ta nya tag!

Ok!